Type to search

ข่าวทั่วทิศ

รองผู้ว่าฯ อ่างทอง เปิดงานครบรอบ 38 ปี วันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ประจำปี 2566

Share

บริษัท เบอร์ล่า คาร์บอน (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) โดยคุณซันจีฟ สูท ประธานและกรรมการบริษัทฯ เป็นตัวแทนรับรางวัลเชิดชูเกียรติสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการแรงงานประจำปี 2566 ระดับประเทศเป็นปีที่ 5

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนวัดบ้านป่า ต.ตรีณรงค์ อ.ไชโย จ.อ่างทอง นายพิริยะ ฉันทดิลก ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้ นายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีเปิดงาน วันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ประจำปี 2566 ครบรอบ 38 ปี “ เครือข่าย จป. เข้มแข็ง ร่วมใจสร้างความปลอดภัยอย่างยั่งยืน จัดขึ้นโดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง ร่วมกับ ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดอ่างทอง โดยมี นายบรรพต โพธิ์นุต สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน นายอำเภอไชโย ผู้แทนส่วนราชการ ผอ.โรงเรียนวัดบ้านป่า คณะครู นักเรียน ผู้บริหาร อปท. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ และผู้แทนสถานประกอบการในพื้นที่จังหวัดอ่างทองเข้าร่วมงาน ประมาณ 300 คน ซึ่งภายในงานมีกิจกรรม ดังนี้

 

1. การมอบรางวัล ANGTHONG LABOUR AWARD 2023 ให้แก่สถานประกอบกิจการได้แก่ บริษัท เบอร์ล่า คาร์บอน (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) โดยคุณซันจีฟ สูท ประธานและกรรมการบริษัทฯ เป็นตัวแทนรับรางวัลเชิดชูเกียรติสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการแรงงานประจำปี 2566 ระดับประเทศเป็นปีที่ 5   และสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง

2. มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดบ้านป่า จำนวน 60 ทุน ทุนละ 500 บาท

3. สถานประกอบการต่างๆ มอบน้ำดื่ม ถังดับเพลิง วัสดุอุปกรณ์และน้ำยาทำความสะอาด และปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้แก่โรงเรียน

4. ร่วมกันทำกิจกรรมปลูกพืชผักสวนครัวตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสนับสนุนโครงการสำหรับนักเรียน

5. การฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้นให้กับคณะครูและนักเรียน

สำหรับกิจกรรมจัดขึ้นเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและเห็นถึงความสำคัญเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานทุกระดับ เกิดความร่วมมือและสานพลังเครือข่ายความปลอดภัยในการทำงานของจังหวัดอ่างทองต่อไป

ภาพข่าว / ประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง

สาทร คชวงษ์ / บรรณาธิการข่าว

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *