Type to search

ข่าวภูมิภาค

รัฐบาลมีนโยบายเพื่อเร่งสร้างหลักประกันฯ มอบโฉนดที่ดินทั่วไทย นำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชน

Share

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย มอบโฉนดที่ดินให้แก่ประชาชนตามโครงการ “มอบโฉนดที่ดินทั่วไทย นำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชน” แจกโฉนดที่ดินจังหวัดตรัง เร่งสร้างหลักประกันฯ สร้างรายได้ให้ประชาชนเมื่อเร็วๆนี้ ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีมอบโฉนดที่ดินให้แก่ประชาชนตามโครงการ “มอบโฉนดที่ดินทั่วไทย นำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชน” โดยมีนายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นพ.ตุลกานต์ มักคุ้น พรรคประชาธิปัตย์ นายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล เลขานุการประธานรัฐสภา นายกองค์กาบริหารส่วนตำบลนาท่ามเหนือ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประชาชนที่มารอรับโฉนดที่ดินเข้าร่วมในโครงการฯ

นายนิพนธ์ กล่าวว่า การมอบโฉนดที่ดิน ตามโครงการ “มอบโฉนดที่ดินทั่วไทย นำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชน” ให้กับประชาชนเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินในวันนี้พี่น้องประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ 1 ต.นาท่ามเหนือ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง จะได้มีหลักประกันความมั่นคงในกรรมสิทธิ์ ในที่อยู่อาศัยและที่ทำกิน สามารถนำโฉนดที่ดินไปประกอบการพัฒนาในอาชีพของตนเอง เพิ่มผลผลิตและรายได้เป็นผลดีในทางเศรษฐกิจของตนเอง และตอบสนองนโยบายรัฐบาลด้านการลดความเหลื่อมล้ำของสังคม ซึ่งจังหวัดตรังในแผนปฏิบัติการตามโครงการดังกล่าวมีศูนย์เดินสำรวจออกโฉนดที่ดินจังหวัดสงขลา–พัทลุง-สตูล-นครศรีธรรมราช เป็นผู้ดำเนินการ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้น ปรากฏว่าในพื้นที่หมู่ที่ 1 (บ้านโคกมะม่วง) ต.นาท่ามเหนือ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง มีการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินฯ รวมทั้งสิ้น จำนวน 113 แปลง    ทั้งนี้กระทรวงมหาดไทย โดยกรมที่ดินยืนยันว่านโยบายการเดินออกสำรวจโฉนดที่ดินก็จะเร่งรัดดำเนินการต่อไปในส่วนต่างๆ ของประเทศไทย ให้พี่น้องประชาชนได้สามารถเข้าถึงการมีเอกสารสิทธิในที่ดินของตนเอง  ซึ่งยังมีโครงการที่ดินแห่งชาติ (คทช.) เป็นอีกหนึ่งโครงการที่จะนำที่ดินของรัฐที่ประชาชนทำมาหากินอยู่แล้วมาจัดให้แก่ประชาชน ให้ประชาชนที่ไม่มีที่ดินทำกิน หรือมีไม่เพียงพอ ช่วยให้มีที่ดินทำกินอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย

ภาพข่าว / มนต์เจริญ  ศรีมงคล  จ.ตรัง

สาทร คชวงษ์ / บรรณาธิการข่าวเอกราชนิวส์

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *