Type to search

ศาสนา

รู้ไว้ ใช่ว่า ใส่บ่าแบกหาม

Share

มีหลายท่าน หลายคน ที่กล่าวร้ายป้ายสีโดยพูดออกมาโดยขาดความรู้ และความเข้าใจ โดยไม่ทราบข้อเท็จจริงพูดเพื่อสนับสนุนให้ผู้อื่นต้องได้รับโทษ อันนี้พึงสังวรไว้ให้ดี

ผมเกิดมากว่า 60 ปีก็ไม่ค่อยทราบชัดเจน ว่า “กำยาน” ที่หลายคนจับประเดียดเอาไปพูดกัน ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรกันแน่ จึงต้องค้นคว้าหาข้อมูลจนเป็นที่แน่ชัดจึงได้เล่าให้ฟัง (เขียน)ให้ผู้พูดบางคนที่ไม่มีจิตสำนึกที่ดี พูดออกไปแล้วทำให้เกิดโทษกับผู้อื่น ทำให้หลายคนที่ไม่ทราบ หรือไม่รู้เกิดความเข้าใจผิดได้ ผมจะขอพูดเรื่องที่สืบค้นและได้ทดลองมาแล้วมาเล่าให้ฟังโดยย่อ  เรื่องของ “กำยาน” ที่มักพูดกันอยู่เสมอว่าจุดกำยาน จะทำให้เกิดโรคต่างๆเมื่อสูดดมเข้าไปต้องขอทำความเข้าใจโดยพอสังเขปกันก่อนเลยว่า กำยานที่ว่านี่เขาทำด้วยอะไรส่วนประกอบนั้นมีอะไรบ้าง จะขอยกส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดของการผลิต (ศาสตร์ ) ที่เป็นสิ่งสำคัญก่อน หน้าตาเป็นอย่างไร แล้วใครบ้างที่เอากำยานที่ว่านี้ไปใช้บ้าง ท้ายสุดคำถามใช้เพื่ออะไร

ขั้นตอนของการผลิตกำยานที่ว่านี้ มีขั้นตอนที่ละเอียดมากส่วนผสมต่างๆส่วนใหญ่คือผงไม้ที่เป็นมงคล และต้องมีกลิ่นแห่งความเชื่อในศาสนกิจ (ศาสนา) อาทิผงของดอกบัว ผงไม้ของต้นกฤษณา มะลิ, กุหลาบ, พุดซ้อน, ดอกโมก, จันทน์, จำปา เป็นต้น โดยต้องคัดสรรค์ผงไม้ธรรมชาติเหล่านี้เป็นอย่างดี 100 เปอร์เซ็นต์  คุณสมบัติ ไม่มีกลิ่นฉุน กลิ่นหอมละมุน ไม่แสบตา ไม่แสบจมูกควันน้อยมาก กลิ่นจะหอมตามแต่ละประเภทของผงของธรรมชาติ กลิ่นจะหอมมีคลาส ปลอดภัย เหมือนอยู่ในบ้านมหาเศรษฐีเลยทีเดียว

ใครบ้างที่เอามาใช้ ส่วนใหญ่จะอยู่ในพิธีพราหมณ์ ที่เกี่ยวข้องกับศาสนา ที่มีความเชื่อมมากกว่า 2,500 ปี ก่อนศาสนาพุทธ และในพิธีสำคัญๆของศาสนาอื่นๆอีกด้วย ถามต่อว่าใครใช้บ้าง ใช้เพื่ออะไร ? เมื่ออ่านมาถึงตรงนี้แล้วคงพอเข้าใจได้ไม่ยาก บุคคลที่นำไปใช้ควรเป็นบุคคลประเภทใดท่านคงจะพอมองออก รู้ไว้ใช่ว่า ใส่บ่าแบกหาม  คนพูดเหยียดหยาม เวรกรรมจะตามมา จากคำพูดที่ว่า เหม็นกลิ่นกำยาน พิธีกรรม และความเชื่อกับสิ่งเหล่านี้ จุดประสงค์คือเป็นการกระทำความดี ความเชื่อตามประเพณี ความเชื่อและศรัทธามีอยู่ในตัวของบุคคลนั้นๆ ที่ไม่ได้ให้ผู้อื่นเดือดร้อน นอกเสียจาก คนที่เดือดร้อนนั้นมีใจที่เป็นอคติ คิดแต่เรื่องที่บุคคลอื่นที่เขาทำอยู่นั้นเป็นสิ่งชั่วร้าย ทำให้จิตใจของตนเองนั้น เกิดเป็นทุกข์ มองโลกในแง่ร้ายตลอดเวลา แม้แต่การสื่อสาร (พูด ) เรื่อง “กำยาน” เพียงเรื่องเดียวก็สามารถทำให้คนอื่นติดคุก ติดตะรางได้เลย อนิจจา

นายสาทร คชวงษ์ / บรรณาธิการข่าว

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *