Type to search

ศาสนา

วัดดังอ่างทองจัดสร้างพระพุทธรูป ปางปฐมพยาบาลใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจพุทธศาสนิกชน และพระภิกษุสงฆ์ สามเณร

Share

เมื่อวันที่ 15 – 16 มกราคม พ.ศ. 2565  เวลา 09.09 น.บริเวณวัดสว่างอารมณ์ หมู่ที่1ตำบลสามง่าม อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทองโดยมีพระครูโอภาสธรรมมาภิรมเจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์ ได้จัดพิธีบวงสรวงและเบิกพระเนตร พระพุทธรูปปางปฐมพยาบาล ซึ่งพระพุทธรูปปางนี้เป็นหนึ่งใน หลายๆปางของพระพุทธเจ้าที่เป็นพุทธรูปที่มีลักษณะที่แตกต่างกับหลายๆ ปางและไม่ค่อยได้เห็นกันมากนักคาดว่าในประเทศไทยนั้นคงมีผู้จัดสร้างไว้น้อยมาก

พระพุทธรูปปางปฐมพยาบาลภิกษุอาพาธนี้ เท่าที่ทราบ มีอยู่ ประมาณ 5- 6 วัดเท่านั้นและมีอยู่ตามโรงพยาบาล สถานปฏิบัติธรรมบางแห่งเท่านั้น ซึ่งองค์นี้ก็เป็นอีก 1 องค์ที่จัดสร้างด้วยปูนปั้นซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุด มีแท่นฐานล่างใหญ่รองรับฐานชั้นที่ 2 เป็นดอกบัวรัศมีกว้าง 8 เมตรส่วนองค์พระอริยาบถนั่งในดอกบัว หน้าตักกว้าง 5 เมตร และจากฐานดอกบัวถึงเศียรสูง 7 เมตรโดยรูปแบบของพระพุทธรูปปางนี้จะเห็นมี 2 อริยาบถได้แก่อิริยาบถยืน และนั่งส่วนอริยาบถนั่งนั้น พระหัตถ์ทั้งสองข้างของพระพุทธรูปจะอยู่ในท่าอุ้มพระภิกษุ  นั่งชันพระชานุขวา มีพระภิกษุนอนอยู่ที่พระเพลาโดยที่พระหัตถ์ขวาประคองหัวของภิกษุอาพาธ ส่วนพระหัตถ์ซ้ายประคองมือซ้ายของภิกษุเอาไว้ ส่วนใหญ่ที่สร้างขึ้นมาโดยอ้างอิงพุทธประวัติตอนหนึ่ง เล่าถึงพระภิกษุที่อาพาธด้วยโรคท้องร่วงในสมัยพุทธกาล เมื่อพระพุทธเจ้าทรงทอดพระเนตรจึงตรัสถามถึงโรค จึงทราบว่าพระภิกษุที่อาพาธด้วยโรคท้องร่วง  และไม่มีผู้ใดพยาบาลภิกษุรูปนี้ พระพุทธองค์จึงตรัสให้พระอานนท์ไปตักน้ำมา เมื่อนำน้ำมาแล้ว พระพุทธเจ้าทรงประคองภิกษุรูปนั้นทางศีรษะแล้วทำความสะอาดร่างกายภิกษุผู้อาพาธโดยมีพระอานนท์คอยช่วยเหลือ เมื่อเรียบร้อยแล้ว พระพุทธองค์ทรงสั่งให้ประชุมภิกษุสงฆ์และได้สอบถามภิกษุทั้งหลายถึงสาเหตุที่ไม่มีผู้ใดพยาบาลภิกษุรูปนี้ จนได้คำตอบว่า เพราะพระภิกษุรูปนั้นไม่เคยอุปการะดูแลภิกษุใด จึงไม่มีใครพยาบาลภิกษุนั้น พระพุทธเจ้าจึงตรัสให้ภิกษุสงฆ์ทั้งหลายได้ช่วยเหลือดุแลกันจึงเป็นเหตุของพระพุทธรูปปางปฐมพยาบาล

พระครูโอภาสธรรมาภิรม  (หลวงพ่อเสนาะ ) เจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์ กล่าวว่า การที่อาตมานั้นได้ฝากตัวเป็นศิษย์หลวงพ่อหวล ภูริภัทโท เจ้าอาวาสวัดพุทไธศวรรย์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เกจิชื่อดัง ซึ่งท่านได้มรณภาพไปแล้วแต่ก่อนนั้นหลวงพ่อหวล ภูริภัทโท จะมาที่วัดสว่างอารมณ์แห่งนี้เป็นประจำเหตุเพราะว่าหลวงพ่อหวล นั้นเป็นคนที่มีพื้นเพบ้านเดิมอยู่ตรงข้ามกับตำบลสามง่าม อำเภอโพธิ์ทอง แห่งนี้เดิมท่านชื่อนายหวล นามสกุล การเกตุ ซึ่งอาตมาก็ได้ฝากตัวเป็นศิษย์และได้มีโอกาสสนทนาธรรมกับหลวงพ่อหวล เป็นเนืองนิตย์ ตอนหนึ่งหลวงพ่อหวล ได้ปรารภกับอาตมาถึงเรื่องการสร้างพระพุทธรูปปางนี้ แต่ท้ายสุดแล้วท่านก็มรณภาพไปเสียก่อน อาตมาเป็นศิษย์เห็นความตั้งใจและเจตนาของหลวงพ่อหวล อดีตเจ้าอาวาสวัดพุทไธศวรรย์ และได้ปรึกษาแม่ชีทองดี พระเขียนทอง ซึ่งแม่ชีทองดีนั้นเป็นผู้ปฏิบัติปฏิบัติชอบ และเป็นโยมอุปถัมภ์วัดพุทไธศวรรย์มาก่อน แม่ชีทองดี พระเขียนทอง เห็นชอบให้ความอนุเคราะห์รับเป็นธุระจัดหาทุนทรัพย์พร้อมด้วยคณะศิษย์ร่วมจัดการ อาตมาจึงรับมาดำเนินการก่อสร้างจนแล้วเสร็จใช้ปัจจัยในการดำเนินการก่อสร้างไปกว่า 8 แสนบาทเพื่อเป็นการสักการะหรือตอบแทนผู้มีพระคุณ (ครูบา อาจารย์ ) อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างบารมี สร้างขวัญและเป็นกำลังใจให้พุทธศาสนิกชน พระภิกษุสงฆ์ สามเณร ซึ่งในขณะนี้สถานการณ์โลกโดยรวม อีกทั้งประเทศไทยของเรา ก็อยู่ในภาวะที่เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด -19 อาตมาจึงได้คิดและดำเนินการจัดสร้างพระพุทธรูปปางปฐมพยาบาลองค์นี้ขึ้นมา

พิธีนั้นแบ่งออกเป็น 2  ช่วงคือช่วงเช้านั้นเป็นพิธี บวงสรวง (พาหม์ ) ในช่วงบ่ายของวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2565 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. มีพิธีเจริญพุทธมนต์ และเวลา 18.00 น.พิธีพุทธาภิเษกโดยมีพระครูวิสุทธิชัยคุณ (หลวงพ่อสะอาด) วัดมหานาม อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง เป็นประธานจุดเทียนชัย  และมีพระเถราจารย์นั่งปรกอธิฐานจิต 8 ทิศดังนี้ (1 ) พระครูวิสุทธิชัยคุณ (หลวงพ่อสะอาด) วัดมหานาม อำเภอไชโย อ่างทอง (2 ) พระครูปัญญาประโชต (หลวงพ่อพายัพ) วัดห้วยโรง อำเภอวิเศษชัยชาญ อ่างทอง (3 ) พระครู ปกาสิตธรรมคุณ (หลวงพ่อสุวรรณ) วัดยางห้วยไผ่ อำเภอแสวงหา อ่างทอง  (4 ) พระครูวิเศษชัยวัฒน์ (หลวงพ่อเสวย) วัดชัยมงคล  อำเภอเมือง อ่างทอง  (5) พระครูอนุกูลกัลยาณกิจ (หลวงพ่อแก๊ส) วัดห้วยเจริญสุข สิงห์บุรี ( 6 ) เจ้าอธิการสมศักดิ์ สุวณฺโณ วัดสุวรรณราชหงส์ อำเภอโพธิ์ทอง อ่างทอง (7) พระครูสันติกัลยาณคุณ (หลวงพ่อแก่) วัดใหม่ (กบเจา) อยุธยา (8 ) .พระครูโอภาสธรรมาภิรม (หลวงพ่อเสนาะ) วัดสว่างอารมณ์ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

ในวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 07.00 น.เป็นการถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 108 รูปและเวลา 09.39 น. พระเดชพระคุณพระวิสุทธาธิบดี กรรมการมหาเถรสมาคมที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 4 เจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพมหานคร องค์ประธานพิธีเบิกเนตรพระพุทธรูปปางปฐมพยาบาล ในการนี้ผู้ที่เข้าร่วมพิธี หรือพระภิกษุสงฆ์จะต้องได้รับการตรวจคัดกรอง เว้นระยะห่างเป็นตามมาตรการการป้องกันไวรัสโควิด- 19

สาทร คชวงษ์ / บรรณาธิการข่าว

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *