Type to search

ข่าวทั่วทิศ

วันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2563

Share

วันที่ 27 มกราคม 2563 นายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานพิธีเปิดงาน วันคล้ายวันสถาปนา ยุวกาชาดไทย ประจำปี 2563 ซึ่งได้จัดพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาด โดยมีสมาชิกยุวกาชาดร่วมกิจกรรมจำนวน 500 กว่าคน โดย นางสาวสมรัก ยวงเกตุ ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน กล่าวรายงาน ณ สนามโรงเรียนวัดสระแก้ว (รุ่งโรจน์ธนกุลอุปถัมภ์) เมื่อเช้าวันนี้