Type to search

ไม่มีหมวดหมู่

วิกฤติแล้วหนองเบิกไพรที่จังหวัด อ่างทอง เป็นแหล่งเก็บน้ำและเพาะพันธ์ปลาน้ำจืด

Share

หลังจากเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์เอกราชนิวส์ สื่อท้องถิ่นของจังหวัดอ่างทอง ได้เคยลงพื้นที่ตำบลไผ่ดำพัฒนา อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทองเพื่อไปสำรวจพื้นที่ แหล่งเก็บน้ำและเป็นแหล่งเพาะพันธ์ปลาขนาดใหญ่ที่ตำบลไผ่ดำพัฒนา อำเภอวิเศษชัยชาญ โดยเฉพาะพบน้ำในหนองเบิกไพรแห่งนี้แห้งลงมากและยังพบผิวการจราจรถนนเลียบหนองเบิกไพรเกิดการทรุดตัวแตกแยกร้าวเป็นแนวยาวกว่า 50 เมตร ตามที่เคยนำเสนอเป็นข่าวไปแล้วนั้นและเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2563  ได้พบเห็นป้ายพร้อมด้วยข้อความห้าม จากหน่วยงานที่รับผิดชอบ และทางเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ได้ นำ ป้ายประกาศ มาติดตั้ง ข้อความห้ามเกษตรกรสูบน้ำไปทำการเกษตร และห้ามจับสัตว์น้ำโดยเด็ดขาด  โดยป้ายประกาศดังกล่าวขอความร่วมมือ เพื่อเป็นการรักษาระบบนิเวศของหนองเบิกไพรแห่งนี้ต่อไป