Type to search

ข่าวทุกข์ชาวบ้าน

วินมอเตอร์ไซค์อ่างทอง ชุมนุมร้องขอความเป็นธรรมให้หน่วยงานระดับจังหวัด ช่วยตรวจสอบเรื่องเงินออมของสมาชิกหลายล้านบาท คาดว่ามีปัญหาแน่

Share

เมื่อเวลา 13.00  น. ของวันที่ 16 กันยายน 2565 มีกลุ่มผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง(วินมอเตอร์ไซค์) กว่า 40 คน จับกลุ่มชุมนุมที่ด้านหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง โดยมีนายสมพร ชัยยะ บ้านเลขที่ 121/ 6 หมู่ที่ 8 ตำบลโพสะ  อำเภอเมืองอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง ซึ่งเป็นสมาชิกของชมรมจักรยานยนต์รับจ้าง จังหวัดอ่างทอง เลขบัตรสมาชิก 568 เป็นแกนนำร่วมกับพวกได้เข้ายื่นหนังสือร้องเรียนต่อศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอ่างทอง บริเวณชั้นล่างของศาลากลางจังหวัด (หลังเก่า)และไดยื่นหนังสือให้กับนายสาทร คชวงษ์ บรรณาธิการข่าวหนังสือพิมพ์เอกราชนิวส์ สื่อท้องถิ่นของจังหวัดอ่างทอง โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงของจังหวัดอ่างทอง (กอ.รมน.) ร่วมเป็นพยานและสังเกตการณ์ในกรณีย์ดังกล่าว ซึ่งในการยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมต่อศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอ่างทอง ในครั้งนี้ มีประเด็นหลักสำคัญ 5 เรื่อง ดังต่อไปนี้

(1 ) ขอให้ผู้บริหารชมรมฯชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสมาชิกฯตั้งแต่จัดตั้งเป็นชมรมจักรยานยนต์รับจ้างถึงปัจจุบัน มีจำนวนเท่าใด และแต่ละปีมีเพิ่ม หรือลดลงจำนวนเท่าใด

(2 ) รายได้มีอะไรบ้าง ให้ชี้แจงรายละเอียด เช่นเงินสะสม / ดอกเบี้ย /ค่าปรับต่างๆ /มียอดเงินรวมเท่าใด

(3 ) ให้ทางผู้บริหารชมรมฯ ชี้แจงเรื่องรายจ่ายของชมรมฯ ว่ามีการจ่ายอะไรบ้าง และเป็นเงินจำนวนเท่าใด ให้แสดงเอกสาร /หลักฐาน ตั้งแต่ก่อตั้งชมรม ฯ ถึงปัจจุบัน

(4 ) ให้ตรวจสอบและชี้แจงเรื่องอาคาร ที่ใช้เป็นที่ตั้งของชมรมจักรยานยนต์รับจ้าง เป็นของเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐ เนื่องจากเคยเห็นหน่วยงานบางหน่วยงานมาใช้สถานที่ของชมรมฯ มาจัดกิจกรรมหรือจัดการประชุม ไม่ทราบว่ามีรายรับ /จ่ายหรือไม่อย่างไร ?

(5) สมาชิกฯอยากทราบว่าเงินที่คณะผู้บริหารชมรมจักรยานยนต์รับจ้างอ่างทอง ยังคงมียอดเงินสุทธิเหลือในปัจจุบันเท่าใด และใครเป็นผู้รับผิดชอบ (เก็บเงินไว้)

   นายสมพร ชัยยะ ซึ่งเป็นสมาชิกชมรมจักรยานยนต์รับจ้าง (วินมอเตอร์ไซค์) 1 ใน 70  คน ที่เข้าร่วมลงรายชื่อยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมต่อศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอ่างทองในครั้งนี้ และเป็นผู้ซึ่งขับรถจักรยานยนต์รับจ้าง วินไทรทอง เบอร์เสื้อวิน 67  กล่าวว่า วันนี้เพื่อนๆ ร่วมอาชีพขับรถจักรยานยนต์รับจ้างที่มีความเดือดร้อน กว่า 40  คน ในแต่ละวิน อาทิ วินหน้าสำนักงานที่ดินจังหวัดอ่างทอง, วินท่ารถ บขส จังหวัดอ่างทอง. วินท่าป้อม, วินหลักเมือง,วินกู๊ดลักษณ์, วินอักษรศิริ, วินท็อปเจริญ, วิน อปว, วิน ร.พ.อ่างทอง, วินไทยพาณิชย์, เป็นต้น ทุกคนที่มาในครั้งนี้เป็นสมาชิกของชมรมจักรยานยนต์รับจ้าง ตั้งแต่ก่อตั้งชมรมถึงปัจจุบันบางคน มีอายุในชมรมดังกล่าวไม่ต่ำกว่า 30  ปี ซึ่งที่ผ่านมาทางชมรมฯได้เรียกเก็บเงินอย่างต่ำต่อสมาชิก /เดือนเป็นเงินเดือนละ 30  บาท หรือมากกว่านั้นเช่น 50 บาท 100 บาทก็แล้วแต่บุคคลที่มีกำลังเปรียบเสมือนเป็นการฝากเงิน (ออม ) และเพื่อเป็นสวัสดิการของสมาชิกชมจักรยานยนต์รับจ้าง จังหวัดอ่างทอง ในบางครั้งทางชมรมฯ จะจัดให้มีการประชุมสมาชิกฯ  โดยใช้สถานที่คืออาคารด้านหน้าของจวนผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ตำบลตลาดหลวง อำเภอเมืองอ่างทอง แต่ระยะหลังๆมานี้แถบจะไม่มีการประชุมเลย  วันนี้พวกตนได้รวมตัวกันเดินทางมาที่ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง เพื่อขอให้หน่วยงานของรัฐ (ศูนย์ดำรงธรรม) ได้หาทางช่วยเหลือพวกตนต่อไป

นายสมพร ชัยยะ กล่าวว่าในการประชุมครั้งล่าสุดโดยท่านประธานชมรมจักรยานยนต์รับจ้างจังหวัดอ่างทองได้มีหนังสือเรียกสมาชิกฯร่วมประชุม เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2565  เวลา 13.00 น. ณ ศาลา SML บริเวณริมน้ำหน้า สภ.เมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง แต่ผลจากการประชุมหลายเรื่องไม่มีความชัดเจนโดยเฉพาะเรื่องเงินออมของสมาชิกฯ กลุ่มของตนเกรงว่า ในอนาคตจะเกิดปัญหา และมีผลกระทบกับพวกตน จึงเข้าชื่อขอความเป็นธรรมต่อหน่วยงาน ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอ่างทองเป็นตัวประสานตรวจสอบข้อเท็จจริงให้เกิดความชัดเจนและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย

สาทร คชวงษ์ /บรรณาธิการข่าว

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending & Hot