Type to search

ข่าวทุกข์ชาวบ้าน

วีระพันธ์ สกอตต์ ปธ.ผู้นำสื่อพอเพียงภาคกลาง รุ่นที่ 2 ปันน้ำใจช่วยคนพิการจังหวัดอ่างทอง สัญญาไม่ทิ้งกัน

Share

นายวีระพันธ์ สกอตต์ ประธานผู้นำสื่อและมวลชนภาคกลาง รุ่นที่ 2 สู่ความพอเพียง กอ.รมน. เครือข่ายภาคประชาสังคมออฟโรดทางหลวงกาญจนา 9014 และ8184 และนายสาทร คชวงษ์ บรรณาธิการหนังสือพิมพ์เอกราชนิวส์/ เจ้าของโครงการจิตอาสา “สร้างรอยยิ้ม”  จังหวัดอ่างทอง ประสานขอความช่วยเหลือ และร่วมมอบเครื่องทำออกซิเจนพร้อมทั้งอุปกรณ์ให้กับนางสาววรลักษณ์ โพธิ์ทอง (แอน) คนพิการผู้ป่วยติดเตียง (ประเภทความพิการ 3 ) ซึ่งมีความต้องการใช้อ๊อกซิเจนช่วยในการหายใจเมื่อมีความจำเป็น  บ้านเลขที่ 6/1 หมู่ที่ 7 ต.ไผ่ดำพัฒนา อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง

และในวันเดียวกันวันที่ 7 เมษายน 2565 ได้นำรถสามล้อโยกที่ชำรุดไม่สามารถใช้งานได้ของนางจำลอง โคกอ่อน คนพิการที่มีความพิการทางการเคลื่อนไหว ขาทั้ง 2 ข้างโดยใช้ไม้ค้ำยัน ซึ่งเป็นคนพิการอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 2ต.สีบัวทอง อ.แสวงหา จ.อ่างทองซึ่งนางจำลอง โคกอ่อน มีความเป็นอยู่อย่างลำบากในการเคลื่อนไหวและเป็นผู้เลี้ยงดูมารดาที่ชรา ซึ่งได้ร้องขอกับทีมงานจิตอาสาฯ สืบเนื่องมาจากทีมงานจิตอาสาฯ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมและมอบสิ่งของ เครื่องอุปโภค บริโภคเมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา

สาทร คชวงษ์ /  บรรณาธิการข่าว เอกราชนิวส์

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *