Type to search

ข่าวทั่วทิศ

สิงห์บุรีปฏิบัติการจู่โจมตรวจค้นยาเสพติด และสิ่งของต้องห้ามภายในเรือนจำ 

Share

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565  นายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธาน มี นายสมชาย ลีหล้าน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี และนายปรัชญา เปปะตัง ปลัดจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมพิธีในพิธีปล่อยแถวเจ้าหน้าที่เข้าปฏิบัติการจู่โจมตรวจค้นยาเสพติดและสิ่งของต้องห้าม ภายในเรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี  ตรวจค้น ไม่พบยาเสพติด สิ่งของต้องห้าม ตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ ไม่พบสารเสพติด แต่อย่างใด ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย โดยมีผู้ต้องขังทั้งหมด จำนวน 967 คน

 มีผู้ต้องกักขัง  5 คน โดยมี นางสาวมาดี สุภาพผล ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี ให้การต้อนรับและความสะดวกในการตรวจค้นการดำเนินการแผนปฏิบัติการจู่โจมตรวจค้นยาเสพติดและสิ่งของต้องห้ามภายในเรือนจำจังหวัดสิงห์บุรีครั้งนี้ เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี ได้รับความร่วมมือจากปลัดจังหวัดสิงห์บุรี สนธิกำลังสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสิงห์บุรีและได้รับความร่วมมือจากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี สนับสนุนบุคลากร ร่วมตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติด โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาลเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในเรือนจำ และทัณฑสถาน เพื่อให้เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรีเป็นสถานที่ปลอดยาเสพติดและสิ่งของต้องห้ามอย่างยั่งยืน ตามนโยบายกรมราชทัณฑ์เพื่อปฏิบัติตามนโยบายของกรมราชราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม

เรือนจำทุกแห่งต้องปราศยาเสพติด และสิ่งของต้องห้ามเด็ดขาด เพื่อสนองนโยบายจังหวัดสิงห์บุรี ในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ต้องขังใช้เรือนจำเป็นแหล่งติดต่อหรือซื้อขายยาเสพติด เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพด้านการควบคุมและพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังอย่างยั่งยืน เป็นเรือนจำสีขาวตามนโยบายกรมราชทัณฑ์ ในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจู่โจมตรวจค้นกวาดล้างยาเสพติดและสิ่งของต้องห้ามภายในเรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี โดยมีเจ้าหน้าที่ของเรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี 74 นายร่วมสนธิกำลัง สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสิงห์บุรี จำนวน 40 นายและ.เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี จำนวน 5 นายร่วมปฏิบัติการในครั้งนี้

สมควร ชัยบุรินทร์ /ภาพข่าว

สาทร คชวงษ์ / บรรณาธิการข่าว

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *