Type to search

ข่าวทุกข์ชาวบ้าน

สุพรรณบุรี ยื่นศาลปกครองฟ้องชลประทานกระทรวงเกษตรเรียกค่าเสียหาย 142ล้านบาท

Share

ที่จังหวัดสุพรรณบุรี ดร.อุดม  โปร่งฟ้า ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมหัวหน้าฝ่ายกฎหมาย พร้อมทีมทนายความ และชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ได้นำเอกสารหลักฐานมายื่นศาลปกครองสุพรรณบุรี เพื่อฟ้องกรมชลประทาน และ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โดยมีชาวบ้านบางส่วนและตัวแทนจำนวน 210 ราย เป็น โจทก์ ฟ้องกรมชลประทาน จำเลยที่1  และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำเลยที่2 เรียกค่าเสียหาย จากการที่กรมชลประทาน และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บริหารจัดการน้ำทำให้น้ำท่วม ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี โดยเฉพาะ อำเภอเมือง อำเภอบางปลาม้า และ อำเภอสองพี่น้อง ที่ได้รับความเดือดร้อนและเสียหายอย่างหนักเป็นเวลานาน ซึ่งการฟ้องในครั้งนี้ ได้ฟ้องเรียกค่าเสียหายรวมทั้งหมดจำนวน 142ล้านบาท  ซึ่งการฟ้องในครั้งนี้เป็นการฟ้องกรมชลประทาน และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่บริหารจัดการน้ำอย่างไม่เป็นธรรม ทำให้เกษตรกร และชาวบ้านในพื้นที่ อ.เมือง อ.บ้างปลาม้า และ อ.สองพี่น้อง ได้รับเสียหาย เช่น บ่อกุ้ง บ่อปลา ที่อยู่อาศัย และพื้นที่เกษตรกรรมต่างๆ ได้รับความเสียหาย 

ดร.อุดม โปร่งฟ้า ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวต่อ อีกว่า ในคดีนี้ เคยมีตัวอย่างมาแล้วเมื่อปี 2555 โดย มีพี่น้องประชาชน ที่อยู่ พื้นที่ทุ่งเจ้าเจ็ด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ฟ้อง กรมชลประทานมาแล้ว และศาลปกครองสูงสุด เคยมีคำพิพากษา ให้กรมชลประทาน และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ่ายเงินชดเชยให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเสียหายมาแล้ว ทั้งนี้หากประชาชนท่านใดได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมในครั้งนี้ขอให้นำหลักฐานมาแจ้งผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำท้องถิ่น เพื่อที่จะได้ส่งฟ้องศาลเพิ่มเติม

ด้าน นายสุรพงษ์ สัตย์ซื่อ ทนายความจากสำนักงานทนายศักยภาพไทยอินเตอร์กฎหมายและธุรกิจ ผู้รับมอบอำนาจในการฟ้องคดี นี้กล่าวว่า หลังจากที่ได้นำเอกสารและหลักฐานในการฟ้องไปยื่นต่อศาลปกครองสุพรรณบุรี  ซึ่งศาลปกครองสุพรรณบุรีได้รับคำฟ้องไว้แล้ว พร้อมทั้งขอให้ศาลปกครองยกเว้นค่าธรรมเนียมกับผู้ฟ้องในวันนี้ด้วย ส่วนการยกเว้นค่าธรรมเนียมหรือไม่นั้นต้องขึ้นอยู่กับศาลพิจารณาต่อไป

สำหรับสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ขณะนี้ถึงแม้ว่าน้ำในแม่น้ำท่าจีนจะลดระดับลงมากแล้วบางอำเภอที่อยู่ตอนบน เกือบจะเข้าสู่ภาวะปกติแต่ พื้นที่ตอนล้างเช่นอำเภอเมือง บางส่วน อำเภอบางปลาม้า และ อำเภอสองพี่น้อง เกือบทุกพื้นที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ในระดับสูง และน้ำได้เน่าเสีย ไม้ผลต่างๆที่ชาวบ้านปลูกไว้ถูกน้ำท่วมตายเกือบทั้งหมด ถนนหลายสายยังไม่สามารถใช้ในการสัญจรได้ ทางผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ได้ลงพื้นที่นำมอบถุงยังชีพ รวมทั้งเรือพาย และสุขาลอยน้ำไปมอบให้กับประชาชนที่อยู่ได้รับความเดือดร้อนเป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนพร้อมกับเร่งสำรวจความเสียหายในด้านต่างๆเพื่อเพื่อหาทางช่วยเหลือต่อไป

ภัทรพล พรมพัก / สุพรรณบุรี / รายงาน

สาทร คชวงษ์ / บรรณาธิการข่าว

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *