Type to search

กีฬา มุมสุขภาพ

สโมสรโรตารีอ่างทองจัดการแข่งขัน “มินิมาราธอน ครั้งที่ 2

Share

สโมสรโรตารีอ่างทอง ร่วมกับพันธ์มิตรหลายภาคส่วนจัดการแข่งขันวิ่งเพื่อความดี มินิมาราธอน ครั้งที่ 2 เพื่อหารายได้จัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลในจังหวัดอ่างทอง และช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงยากไร้ และกิจกรรมอื่นๆเพื่อสาธารณประโยชน์ โดยกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้น ณ บริเวณวัดขุนอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ในวันอาทิตย์ที่ 24 พ.ย. 62 เวลา 0.6.00 น.เป็นต้นไป ติดต่อสอบถามร่วมกิจกรรมเพื่อการกุศลครั้งนี้ได้ที่ 096- 3926615 และ 082 – 7281666