Type to search

ข่าวภูมิภาค

หน่วยความมั่นคงจังหวัดสิงห์บุรีระดมกำลังช่วยเหลือสร้างคันกั้นน้ำป้องกันอุทกภัย

Share

เมื่อวันที่ 25 ก.ย. 64 เวลา 10.00 น. พลตรีวีระพงษ์ ศรีรัตน์ ผู้บัญชาการกองพลทหารปืนใหญ่ได้สนับสนุน กำลังพล จากกองพลทหารปืนใหญ่ ป.พัน. 723 จำนวน 10 นาย ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนขนย้ายสิ่งของ และกรอกกระสอบทรายทำแนวกั้นน้ำเพื่อให้ยังมีถนนให้ชาวบ้านได้ใช้ ณ ม.1 ต.ทับยา อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี และสนับสนุนกำลังพลจาก กองพลทหารปืนใหญ่ โดยกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 711 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 71 จำนวน 20 นาย เพื่อลงพื้นที่กรอกกระสอบทรายทำแนวกั้นน้ำ  ป้องกันน้ำเข้าท่วมแหล่งเศรษฐกิจในจังหวัดสิงห์บุรี

จากที่ กอ.รมน.จังหวัด ส.ห. ลงพื้นที่จุดที่ได้รับความเดือดร้อน เมื่อวานนี้อีกทั้ง ทาง กอร.มน จ.สิงห์บุรี ได้รับรายงานสถานการณ์น้ำบริเวณเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาท ซึ่งคาดว่ามีแนวโน้มที่จะระบายน้ำเพิ่มมากขึ้น จึงทำให้มีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จังหวัดสิงห์บุรีซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่เสี่ยงภัยต่อการเกิดสถานการณ์น้ำเอ่อล้นตลิ่ง ซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนเป็นวงกว้าง จึงได้ดำเนินการขอสนับสนุนกำลังพล เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนดังกล่าว

โสภิดา เผือกพันธ์/ สิงห์บุรี /รายงาน

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *