Type to search

ร้องเรียนร้องทุกข์

หน่วยงานรัฐสร้างงานทับซ้อน ชาวบ้านเดือดร้อนปิดทางเข้าออก

Share

   เมื่อวันที่ 26 พ.ค. 63 เวลา 09.30 น ชาวบ้านหมู่ที่ 4 ต.อ่างแก้ว อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง รวมตัวร้องสื่อมวลชน ฝากวอนถึงหน่วยงานแขวงทางหลวงอ่างทองช่วยเร่งเปิดทางการดำเนินการก่อสร้างถนนซอยเข้าหมู่บ้านปรีชาในพื้นที่หมู่ที่ 4 เป็นการด่วนเพราะชาวบ้านจะได้ใช้ถนนเส้นนี้ในการสัญจรไปมาได้เป็นปกติ

   ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์เอกราชนิวส์ ได้รับการเปิดเผยจาก นางบุหงา พุ่มพวง หนึ่งในสมาชิก อบต.อ่างแก้ว หมู่ที่ 4 กล่าวว่าถนนซอยเข้าหมู่บ้านปรีชานี้ เคยเป็นถนนสายเก่าที่ประชาชนส่วนใหญ่ใช้สัญจรถนนหลักในอดีต ถนนโพธิ์ทอง – แสวงหา (เดิม)เมื่อ 40 ปีที่แล้วหลังจากทางหลวงได้ตัดถนนเส้นใหม่ ถนนเส้นดังกล่าวจึงเป็นถนนซอยเข้าหมู่บ้านปรีชาและในปัจจุบันก็มีประชาชนที่อยู่ในหมู่บ้านเป็นจำนวนมาก และพื้นที่ใกล้เคียงก็มาใช้ถนนเส้นนี้เข้าออกเพื่อเชื่อมกับถนนสายหลัก โพธิ์ทอง – แสวงหาแต่เดิมสมัยยังเป็นสภาตำบลก็ใช้งบประมาณจัดสรรซ่อมแซมเป็นถนนลูกรัง ต่อมายกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งท้องถิ่นโดย อบต.อ่างแก้วก็ได้ใช้งบประมาณในการดูแลซ่อมแซมตลอดมา จนปัจจุบันนี้ทาง อบต.อ่างแก้วได้จัดสรรตั้งงบประมาณ 721,000 บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)ในการปรับปรุงซ่อมแซมเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยสัญญาว่าจ้าง หจก.ฟ้าสร้าง 2000 และได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2563 วันสิ้นสุดสัญญา 1 กรกฎาคม 2563 นี้

   นางบุหงา พุ่มพวง ยังกล่าวอีกว่า ตนและชาวบ้านมาทราบข่าวอีกครั้งว่ามีการปิดทางห้ามเข้าออก โดยหน่วยงานแขวงทางหลวงอ่างทองได้นำไม้มาตีปิดกั้นถนนเส้นดังกล่าวและหน่วยงานของแขวงทางหลวงได้เจาะถนนคอนกรีตเพื่อปักหมุด ตอกเสาเข็ม จะดำเนินการก่อสร้างอาคารหมวดการทางโพธิ์ทอง ซึ่งพวกตนก็เพิ่งมาทราบเรื่องภายหลัง และการสร้างอาคารของหมวดการทางโพธิ์ทองก็ดูจากสถานที่จริงจะเห็นว่า แขวงทางหลวงอ่างทองสร้างอาคารทับบนถนนเส้นที่พวกชาวบ้านใช้สัญจรไปมา จึงเกรงว่าถนนซอยหมู่บ้านปรีชาที่พวกตนใช้อยู่จะถูกปิดโดยปริยาย

   ส่วนผู้รับเหมาโดย หจก.ฟ้าสร้าง 2000 ก็ไม่แน่ใจในการดำเนินการก่อสร้างถนนเส้นนี้แล้วเสร็จได้หรือไม่ เพราะต้องให้ทางท้องถิ่น อบต.อ่างแก้ว คู่สัญญา เป็นผู้เจรจากับแขวงทางหลวงอ่างทองต่อไป