Type to search

ข่าวทุกข์ชาวบ้าน

หลายภาคส่วนลงพื้นที่ในจังหวัดอ่างทองเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย

Share

เมื่อวันที่  2 ตุลาคม   2564 เวลา  11.20  น.การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) สำนักงานใหญ่ บางกรวย นนทบุรี โดย นายอภิชาติ เกรียงไกรวณิช อปก. พร้อมด้วยพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย นำถุงยังชีพ ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม มามอบให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัย ในพื้นที่ หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 5  ต.โผงเผง  อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง  มีนายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานรับมอบถุงยังชีพพร้อมน้ำดื่ม หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด อำเภอ และท้องถิ่น ร่วมมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม จำนวน 288 ถุง

ในเวลาเดียวกัน นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล อดีต รมว.เกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายภราดร ปริศนานันทกุล และนาย กรวีร์ ปริศนานันทกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอ่างทอง  นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง นางสาวชุติกาญจน์ หงษ์อุปถัมภ์ชัย สจ.อางทอง เขต 2ได้ลงพื้นที่ร่วมนำถุงยังชีพไปมอบแก่ราษฎร โดยใช้เรือพายนำถุงยังชีพเข้าไปให้ถึงชาวบ้านที่ถูกน้ำท่วมบ้านเรือนสูงไม่สามารถออกมารับถุงยังชีพได้ ถึงครัวเรือนผู้ประสบภัยอย่างทั่วถึงด้วย

นายณัชฐเดช มุลาลี นายอำเภอป่าโมก จ.อ่างทอง ฝากขอบคุณพี่น้องประชาชนในจังหวัดอ่างทองและใกล้เคียง รวมทั้งสมาคมกู้ภัยอ่างทอง มูลนิธิ อาสาสมัคร อปพร. จิตอาสาฯ ทหารตำรวจและสื่อมวลชนที่นำถุงยังชีพ อาหาร น้ำดื่มมาช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ พร้อมเรือมาช่วยผู้ประสบอุทกภัยในเขตตำบลบางปลากดและโรงช้าง อำเภอป่าโมก ณ บริเวณกองอำนวยการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจุดที่ 1 บริเวณริมถนนสายอยุธยา-อ่างทองหน้าที่ว่าการอำเภอป่าโมก

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *