Type to search

ไม่มีหมวดหมู่

องค์การบริหารส่วนตำบลเอกราช อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง ลงพื้นที่สำรวจ

Share

ทางองค์การบริหารส่วนตำบลเอกราชจะเข้าทำการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในหมู่ที่ 1-8 ในตำบลเอกราช อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง ตั้งแต่วันที่ 4-29 พฤศจิกายน 2562 ระหว่างเวลา 9.00 น. – 16.00 น.จึงขอแจ้งให้เจ้าของที่ดินเจ้าของบ้านอำนวยความสะดวกในการแจ้งและสำรวจ จำนวนเนื้อที่ดินและรายการอื่น ๆ ต่อเจ้าหน้าที่ผู้สำรวจของทางองค์การบริหารส่วนตำบลเอกราช เพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องในการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปี 2563