Type to search

กีฬา

อธิบดีกรมพลศึกษาส่งมอบสนามกีฬา 13 ล้านบาทที่อ่างทองหลังจากแช่แข็งนานกว่า 5 ปี

Share

ดร.สันติ ป่าหวาย อธิบดีกรมพลศึกษา คนใหม่  ส่งมอบสนามกีฬา และอุปกรณ์การกีฬาให้กับเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง โดยมีญาณเวทย์ สอนสม ปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทองเป็นผู้รับมอบ มีนายวีรชัย นาคมาศ รองผวจ.อ่างทอง ไพบูลย์ ศุภบุญ นอภ.โพธิ์ทอง นายศักดิ์ชัย เสนาพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทองร่วมลงนามเป็นพยานในการส่งมอบสนามกีฬาที่กรมพลศึกษาใช้งบประมาณ 13 ล้านบาทสร้างและทิ้งไว้ตั้งแต่ปี 2557 โดยไม่มีการส่งมอบให้กับเทศบาลตำบลโพธิ์ทองแต่อย่างใด ปล่อยปะละเลยจนสนามรกร้าง และอุปกรณ์ครุภัณฑ์ต่างๆเสียหายเป็นบางส่วน ก็ไม่ทราบสาเหตุมาจวบจนทุกวันนี้ว่าเป็นเพราะอะไร ซึ่งขณะนี้ผู้รับเหมาและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเข้าไปจัดแต่งทำสนามฟุตบอลโดยการปรับพื้นที่ใหม่และปูหญ้า คาดว่ายังไม่เสร็จเรียบร้อยสวยงามตามที่ผู้รับเหมา ห้างหุ้นส่วน .ภัสสรชัยมงคล จำกัด เคยส่งมอบให้กับสำนักงานจังหวัดอ่างทอง (คู่สัญญา) เมื่อปี พ.ศ. 2558 ในวันนี้ ดร.สันติ ป่าหวาย อธิบดีกรมพลศึกษา พร้อมคณะเดินทางมาเพื่อส่งมอบสนามกีฬาที่มีปัญหายาวนานให้กับท้องถิ่น เมื่อวันที่ 24 ก.พ. 62 เวลา 11.00 น. ห้องประชุมชั้น 2 ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง ต.ป่างิ้ว อ.เมืองอ่างทอง