Type to search

เที่ยวทั่วทิศ

อบจ.สิงห์บุรี จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว “โดยเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนัง Street Art” แนวเขื่อนริมแม่น้ำเจ้าพระยา

Share

วันที่ 6 ธันวาคม 2566 เวลา 9:30 น.  นายวราดิศร อ่อนนุช รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมนายศุภวัฒน์ เทียนถาวร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี นายณรงค์ศักดิ์ วิงวอน นายกเทศมนตรีเมืองสิงห์บุรี สมาชิกสภาฯผู้อำนวยการสถานศึกษา นักเรียน สื่อมวลชน และศิลปินจิตอาสา ร่วมทำกิจกรรม“ภาพจิตกรรมฝาผนัง Street Art” สื่อสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ครั้งที่ 2 การสร้างสรรค์ภาพศิลปะบนกำแพงแนวเขื่อนกั้นน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่สะพานบางระจัน ถึงสะพานอนุสรณ์ 100 ปีสิงห์บุรี ครั้งที่ 1 รวมระยะทางประมาณ 3.4 กิโลเมตร ซึ่งประสบความสำเร็จมีเสียงตอบรับจานักท่องเที่ยวและประชาชนชื่นชมผลงาน สตรีทอาร์ตสิงห์บุรี เพื่อบอกเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ตลอดจนอัตลักษณ์ของจังหวัดสิงห์บุรี และประการสำคัญยังแสดงให้เห็นถึงความรัก ความสามัคคี และพลังแห่งความร่วมมือของศิลปินจิตอาสา ที่ออกมาร่วมตัวกันโดยมิได้นัดหมายในการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เพื่อถิ่นฐานบ้านเกิดอย่างแท้จริง

สำหรับการดำเนินงานในระยะที่ 2 จะดำเนินการต่อเนื่องบริเวณใต้สะพานอนุสรณ์ 100 ปี สิงห์บุรี ไปจนสุดแนวเขื่อนกั้นน้ำ ระยะทางประมาณ 500 เมตร ระหว่างวันที่ 6-9 ธันวาคม 2566  โดยเทศบาลเมืองสิงห์บุรี โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสิงห์บุรี ตลอดจนประชาชนวัดสว่างอารมณ์ เข้าร่วมเป็นศิลปินอาสา ร่วมทั้งสิ้น 200 คน ช่วยให้ สตรีทอาร์ตสิงห์บุรี เป็นสื่อกลางในการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดสิงห์บุรีจะช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยือนสิงห์บุรี ส่งผลให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างรายได้ให้กับประชาชนจังหวัดสิงห์บุรี

สมควร ชัยบุรินทร์ / สิงห์บุรี

สาทร คชวงษ์ / บรรณาธิการข่าว

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *