Type to search

ข่าวท้องถิ่น

อบจ.อ่างทองร่วมกับ พม.และคณะสงฆ์ในจังหวัดจัดงานวันคนพิการสากล

Share

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง พร้อมทั้งคณะสงฆ์ร่วมใจจัดงาน ในวันคนพิการสากลจังหวัดอ่างทอง เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ณ อาคารสำนึกรักบ้านเกิด องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

โดยได้รับเกียรติจากนางสาวเอกรัตน์ นาคาคง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ” วันคนพิการสากล”  โดยมีนายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เป็นผู้กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ของการจัดงาน โดยได้กำหนดประเด็นหลัก  คือ “มุ่งสู่สังคมชีวิต วิถีใหม่หลังโควิด-19 รวมคนทุกกลุ่ม เข้าถึงทุกคน สู่การพัฒนา อย่างยั่งยืน” โดยการจัดงานครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ได้สนับสนุนงบประมาณ จำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)  กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ สนับสนุน จำนวน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน)  และได้รับความเมตตาจากพระครูสุทธิกิจจาทร รองเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง เจ้าอาวาสวัดอ่างทองวรวิหาร อำเภอเมืองอ่างทอง  พระครูวิมลพัฒนาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพัฒนา (ดอนกร่าง) อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง  ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะอำเภอแสวงหา พระครูสุภัทรเขตสุนทร เจ้าอาวาสวัดม่วง เจ้าคณะตำบลหัวตะพาน อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง และพระครูวิบูลย์สังฆกิจ ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดไชโยวรวิหาร อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยมูลนิธิตามรอยบาทพระศาสดา และศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติอ่างทอง ได้ร่วมบริจาคของขวัญ และของรางวัล ให้กับผู้พิการที่มาร่วมงานในวันนี้ด้วย ภายในงานมี คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง พร้อมทั้งสมาชิกสภาฯ และหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ เข้าร่วมโครงการฯ ในครั้งนี้ด้วย ณ บริเวณอาคารสำนึกรักบ้านเกิด ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

ภาพข่าว / อบจ.อ่างทอง

สาทร คชวงษ์ /รายงาน

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *