Type to search

ศิลปะวัฒนธรรม

อยุธยา “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน”

Share

นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยนายประจัญ จันทร์เนตร์ พัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และนางจุรีพร ขันตี วัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำข้าราชการในสังกัด ร่วมรณรงค์เชิญชวนแต่งกายชุดผ้าไทย “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตามพระดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และขับเคลื่อนโครงการ “สืบสาน  อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย  ดำรงไว้ในแผ่นดิน” เพื่อสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการอนุรักษ์ ส่งเสริมและเผยแพร่ผ้าไทยศิลปะอันล้ำค่าของชาติให้ดำรงคงอยู่เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยและให้ชาวโลกได้ชื่นชม

ในการนี้นางจุรีพร ขันตี วัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ได้ร่วมรณรงค์เชิญชวนแต่งกายชุดผ้าไทย ไปเที่ยวงานยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก ระหว่างวันที่ 17 – 26 ธันวาคม 2564 ณ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

ภาพข่าว / นางจุรีพร ขันตี

สาทร คชวงษ์ / บรรณาธิการข่าว

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending & Hot