Type to search

ข่าวทั่วทิศ

อำเภอป่าโมก ร่วมงาน“วันรวมน้ำใจให้กาชาด” จังหวัดอ่างทอง

Share

         อำเภอป่าโมก โดยนางสาวเบญจวรรณ  ฟักแก้ว นายอำเภอป่าโมก พร้อมสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอป่าโมก ท้องถิ่นอำเภอป่าโมก และปลัดอำเภอป่าโมก  ร่วมส่งมอบสิ่งของ ที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัท ห้างร้าน สถานประกอบการ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ผู้นำชุมชน ในพื้นที่อำเภอป่าโมก ให้กับนายเรวัต ประสงค์  ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นางศิริวรรณ ประสงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง พร้อมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง ในงาน”วันรวมน้ำใจให้กาชาด” จังหวัดอ่างทอง เพื่อใช้เป็นของรางวัลในการออกร้านกาชาดพาโชค ในการจัดงาน “งานกาชาดและของดีเมืองอ่างทอง ประจำปี 2563” ระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2563 ต่อไป ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563