Type to search

ศาสนา

อ่างทอง จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิรา เทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

Share

วัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง ร่วมกับ พระโสภณปริยัติเมธี เจ้าคณะอำเภอโพธิ์ทอง เจ้าอาวาสวัดนางในธัมมิการาม พร้อมทั้งหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน จัดกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิรา เทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2564

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 07.00 น นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ประธานในพิธี ฯพร้อมด้วยนางสาวเอกรัตน์ นาคาคง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นายศักดิ์ดาบรรดาศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นายปริญญา เขมะชิต ปลัดจังหวัดอ่างทอง นายไพบูลย์ ศุภบุญ นายอำเภอวิเศษชัยชาญ ศาลจังหวัดอ่างทอง หัวหน้าส่วน ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ประชาชนทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิรา เทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ที่ทรงสร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติอย่างอเนกอนันต์

การดำเนินโครงการฯเป็นการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในวาระโอกาสที่สำคัญดังกล่าว พร้อมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนในจังหวัดอ่างทอง ได้ร่วมกัน ทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล แสดงออกถึงความรักในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์และธำรงรักษาไว้ให้มั่นคงสืบไป

โครงการแบ่งเป็น 2 กิจกรรมดังนี้

(1) กิจกรรมทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล ณ ศาลาธรรมไตร วัดนางในธัมมิการาม

(2) กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ บริเวณพระอุโบสถและภายในบริเวณพื้นที่โดยรอบของวัด

สาทร คชวงษ์ / บรรณาธิการข่าว

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *