Type to search

กินอิ่มนอนอุ่น

อ่างทอง จัดประกวดภาพถ่ายชิงรางวัลเงินสดพร้อมโล่ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

Share

ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองจัดงานแถลงข่าวการประกวดภาพถ่ายเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดอ่างทอง เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เวลา 17.00 น นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นางสาวเอกรัตน์ นาคาคง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นายปริญญา เขมะชิต ปลัดจังหวัดอ่างทอง นายไพบูลย์ ศุภบุญ นายอำเภอวิเศษชัยชาญ พร้อมด้วย ข้าราชการหัวหน้าส่วน และสื่อมวลชน ร่วมงานแถลงข่าวการประกวดภาพถ่ายเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดอ่างทอง ภายใต้หัวข้อ “อ่างทองวิถีใหม่ อิ่มกาย อุ่นใจ (Well Being@Angthong)”บริเวณลานหน้าองค์พระใหญ่วัดม่วง ตำบลหัวตะพาน อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดอ่างทอง

พิธีเปิดเริ่มขึ้นด้วยการแสดงของเด็กนักเรียนวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง เมื่อจบการแสดงต่อจากนั้น ท่านประธานในพิธี นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง และคณะกรรมการตัดสินการประกวดภาพถ่ายฯ ทั้ง4 ท่าน ดังนี้ นายศักดิ์ชัย เสนาพรหม ผอ.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง ผช.ดร.สุรพงษ์ เอี่ยมพิชัยฤทธิ์ อาจารย์ประจำสาขาศิลปะภาพถ่าย คณะศิลปะและการออกแบบมหาวิทยาลัยรังสิต นายโชคชัย ทองศักดิ์ นายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดอ่างทอง ว่าที่ร้อยตรี วิมุตติ ไอยรากุลวัฒน์ สื่อมวลชนจังหวัดอ่างทอง (Angthong News) นายสุเมธ วิวัฒนวิชา ช่างภาพอิสระนิตยสารแพรว ขึ้นเวทีแถลงข่าวโครงการประกวดภาพถ่ายเพื่อส่งเสริมกรท่องเที่ยวจังหวัดอ่างทอง พร้อมทั้งเล่าประสบการณ์ด้านการถ่ายภาพ แนะนำการถ่ายภาพ และเกณฑ์การตัดสินภาพถ่ายในแต่ละประเภท

นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง กล่าวว่า แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดอ่างทองได้กำหนดประเด็นพัฒนา“อ่างทองเมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว แหล่งผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย” จังหวัดอ่างทองโดยสำนักงานจังหวัดอ่างทองได้จัดทำโครงการประกวดภาพถ่ายเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดอ่างทอง ภายใต้หัวข้อ“อ่างทองวิถีใหม่ อิ่มกาย อุ่นใจ ” (Well Being @ Angthong)เพื่อสอดรับแนวทางการพัฒนาจังหวัดดังกล่าวด้วยการจัดกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวพร้อมกับการสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างรายได้ให้กับชุมชนในพื้นที่ เพื่อเป็นการพลิกฟื้นการกระตุ้นเศรษฐกิจ รวมทั้งเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการ เพื่อให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศได้รู้จัก สนใจ และมาท่องเที่ยวที่จังหวัดอ่างทองต่อไป

การประกวดภาพถ่ายแบ่งออกเป็น 2 ประเภทดังนี้ ประเภทที่ (1)เป็นภาพถ่ายด้วยกล้องดิจิตัลหรือโดรนถ่ายภาพ (2) ภาพถ่ายที่ถ่ายด้วยกล้องโทรศัพท์มือถือ (สมาร์ทโฟน )

กำหนดระยะเวลาเปิดรับสมัครส่งส่งผลงานทางเว็บไซต์จังหวัดอ่างทอง เริ่มตั้งแต่วันที่ 17 พ.ย. 64 ถึง 15 ธ.ค. 64 และในวันที่ 16 ธ.ค. 64 ตัดสินและประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เหลือจำนวน 10 ราย และในวันที่17ถึงวันที่ 23 ธ.ค. 64 เริ่มนับคะแนนยอดกด Like จากภาพถ่ายที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 10 ภาพ ดังกล่าวและในวันที่ 24 ธ.ค. 64 เป็นพิธีเปิดนิทรรศการแสดงภาพถ่ายที่ประกวดและประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดแต่ละประเภทพร้อมมอบรางวัลให้กับผู้ชนะการประกวด

รางวัลผู้ชนะการประกวดประเภทที่ (1) ประเภทรางวัลผู้ชนะการประกวดด้วยกล้องดิจิทัล หรือโดรนถ่ายภาพ รางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัล เป็นเงินจำนวน 10,000 (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) พร้อมโล่รางวัลและกระเป๋าเดินทาง รางวัลที่ 2 มีจำนวน 1 รางวัล เป็นเงินจำนวน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) พร้อมด้วยโล่รางวัลและกระเป๋าเดินทาง รางวัลที่ 3 จำนวน 1 รางวัล เป็นเงิน 1,000 บาท(หนึ่งพันบาทถ้วน)และรางวัลชมเชย มีจำนวน 2 รางวัล เป็นเงิน 1,500 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน )พร้อมเกียรติบัตรและกระเป๋าเดินทาง

รางวัลผู้ชนะการประกวด (ประเภทที่ 2) ประเภทรางวัลที่ถ่ายด้วยกล้องโทรศัพท์ (สมาร์ทโฟน) รับรางวัลและโล่เท่ากับประเภทที่ 1

ส่วนรางวัลพิเศษในการประกวดภาพถ่าย ตัดสินจากยอดกด Like สูงสุดทางแฟนเพจ จำนวน 1 รางวัลเป็นเงินจำนวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)การประกวดครั้งนี้จะประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดทาง facebook แฟนเพจโครงการประกวดภาพถ่าย “อ่างทองวิถีใหม่ อิ่มกาย อุ่นใจ” และเว็บไซต์จังหวัดอ่างทอง www.angthong.go.th

สาทร คชวงษ์ /บรรณาธิการข่าว

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *