Type to search

ศิลปะวัฒนธรรม

อ่างทองผู้ว่า “ปู” วางพวงมาลาสักการะวีรชนคนกล้าบ้านสีบัวทอง

Share

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาสักการะวีรชนคนแสวงหา เพื่อรำลึกและเชิดชูวีรกรรมวีรชนคนกล้าบ้านสีบัวทอง ที่สละชีวิต เพื่อรักษาเอกราชของชาติบ้านเมืองในอดีต ณ อนุสรณ์สถานวีรชน ตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วย นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง นายปริญญา เขมะชิต ปลัดจังหวัดอ่างทอง หัวหน้าส่วนราชการ นายสุรพร หมายเจริญ นายอำเภอแสวงหา พร้อมด้วยข้าราชการ  ผู้บริหารท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทหาร ตำรวจ และประชาชนร่วมพิธีในครั้งนี้

ในช่วงเช้าเป็นพิธีเชิญเครื่องบูชาและเครื่องเซ่นสังเวย เพื่อทำพิธีบวงสรวงดวงวิญญาณของวีรชนคนกล้าบ้านสีบัวทอง โดยจัดเป็นรูปขบวนจากชาวบ้านที่แต่งกายนุ่งโจง ชุดโบราณ จากตำบลสีบัวทอง ตำบลแสวงหา ตำบลศรีพราน ตำบลบ้านพราน และตำบลจำลอง จำนวน 350 คน จุดตั้งขบวนที่วัดสีบัวทองเดินเป็นแถวมาตามถนนยังอนุสรณ์สถานฯ อีกทั้งยังมีการเชิญธงไตรรงค์ นำขบวนสวยงามเป็นระยะทางกว่า 1.8 กม.

ในเวลาต่อมานางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง ได้รับมอบหมายจากนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีบวงสรวงดวงวิญญาณวีรชนคนกล้าบ้านสีบัวทอง ณ บริเวณอนุสรณ์สถานฯ

ในเวลาต่อมา 10.00 น.นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองได้เดินทางมาถึงบริเวณพิธีและเป็นประธานในพิธีสงฆ์ เสร็จพิธีสงฆ์แล้วเดินทางมาสักการะปู่ปิ่นยังบริเวณศาลที่อยู่ในพื้นที่  และเป็นประธานกล่าวคำสดุดี พร้อมทั้งวางพวงมาลาสักการะแด่วีรชนผู้กล้าบ้านสีบัวทอง

อนุสรณ์สถานวีรชนคนสีบัวทองแห่งนี้ สร้างขึ้นเพื่อเป็นการเชิดชูวีรกรรมของวีรชนคนกล้าบ้านสีบัวทอง คือ นายแท่น, นายโชติ, นายอิน, และนายเมือง ที่ร่วมกันสร้างวีรกรรมอันกล้าหาญ ความเสียสละอันยิ่งใหญ่ของคนไทย ซึ่งเป็นชาวบ้านของคนกลุ่มหนึ่งได้เสียสละชีวิต และแสดงความรักชาติบ้านเมืองรวมพลังขึ้นเองอย่างจริงใจ และฉับพลันในยามบ้านเมืองมีศึก โดยตั้งค่ายต่อต้านกองทัพพม่า และได้รับชัยชนะหลายครั้ง

นายแท่น คุมพลเข้ารบกับพม่าได้รับชัยชนะหลายครั้ง นายโชติ ได้ร่วมกับชาวบ้านที่ถูกกองลาดตระเวนของทหารพม่าข่มเหง และให้ส่งหญิงสาวให้ ในครั้งนั้นท่านกับ พรรคพวกได้ลวงทหารพม่าไปฆ่าได้กว่า 200 คน นายอิน ร่วมกันฆ่าทหารพม่าในครั้งแรก และเป็นผู้นำชาวบ้านที่ออกต่อสู้กับทหารพม่า ด้วยความกล้าหาญจนตัวตายในสนามรบ นายเมือง ท่านเป็นคนนิมนต์พระอาจารย์ธรรมโชติจากแคว้นเมืองสุพรรณบุรี มาอยู่วัดโพธิ์เก้าต้น ค่ายบางระจัน

หลังจากนั้นบ้านสีบัวทองจึงถูกทิ้งร้าง ตั้งแต่เดือน 3 ปีระกา พ.ศ. 2308 หลักฐานที่ปรากฏให้เห็นคือ ข้าวสารดำ ที่เกิดจากการเผาข้าวเปลือกซึ่งไม่สามารถขนส่งไปได้ทั้งหมด ถ้าทิ้งไว้เกรงจะเป็นเสบียงของทหารพม่า สิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่ถูกฝังดินไว้ด้วยคิดว่าวันหนึ่งจะกลับมาบ้านสีบัวทองอีกครั้ง

จังหวัดอ่างทอง เป็นจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์ ความเป็นมาที่ยาวนาน มีความสัมพันธ์กับประวัติศาสตร์ของชาติไทย ตั้งแต่สมัยทวาราวดี จนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อำเภอแสวงหา เป็นอำเภอที่มีเอกลักษณ์ มีของดี  ต่างๆมากมาย ไม่ว่าจะเป็นโบราณสถาน โบราณวัตถุ ร่องรอยทางประวัติศาสตร์ มีเรื่องราววีรกรรมของนายโชติ นายแท่น, นายอิน, และนายเมือง ผู้นำชาวบ้านสีบัวทอง ร่วมกับชาวบ้านบางระจัน สู้รบกับพม่า ในสงครามบางระจัน จนได้รับการบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ของชาติไทย

สาทร คชวงษ์ / บรรณาธิการข่าว

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *