Type to search

ศิลปะวัฒนธรรม

อ่างทองแต่งกายชุดไทยย้อนยุคในงานรำลึกเสด็จประพาสต้นล้นเกล้าฯรัชกาลที่ 5

Share

นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง กล่าวว่า จังหวัดอ่างทองได้กำหนดจัดงาน รำลึกประพาสต้นล้นเกล้าฯรัชกาลที่ 5 ระหว่างวันที่ 5-7 สิงหาคม 2565 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยว และสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดอ่างทอง

ในประวัติศาสตร์เมื่อปีพุทธศักราช 2449เป็นช่วงเวลาที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงเสด็จประพาสต้นจังหวัดอ่างทองในพื้นที่ทั้ง 3 อำเภอด้วยกัน  เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2449 ทรงเสด็จประพาสต้นเมืองอ่างทอง ที่วัดป่าโมกวรวิหาร จากนั้น วันที่ 6 สิงหาคม  2449 ได้เสด็จพระราชดำเนินด้วยขบวนเรือพระที่นั่งถึงอำเภอเมืองอ่างทอง ทรงฉายพระรูป และซื้อของที่ตลาดอ่างทอง ชมเมืองที่ว่าการหลังใหม่ของอ่างทอง เสวยกลางวันที่แพ และเสด็จออกเรือไปวัดเกษไชโยหรือวัดไชโยวรวิหารในปัจจุบัน และประทับแรม เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2449 จึงเสด็จออกจากไชโยไปเมืองสิงห์บุรี ซึ่งนับถึงปัจจุบัน ครบ 116 ปี ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ได้เสด็จประพาสต้นเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทองจึงได้จัดงานเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ขึ้น และเพื่อเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น เปิดโอกาสให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ สืบสาน โดยได้เชิญชวนข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนและผู้ที่จะมาเที่ยวชมภายในงาน พร้อมใจแต่งกายชุดไทยเพื่อย้อนรำลึกเรื่องราวในประวัติศาสตร์ร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน 

สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯรัชกาลที่5 การแสดงทางศิลปวัฒนธรรม การแสดงศิลปวัฒนธรรมของเด็ก และเยาวชน การแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) และสินค้าของดีประจำจังหวัดอ่างทอง ประกอบด้วยของกิน ของใช้ ของฝาก   จากส่วนราชการต่างๆ นอกจากนี้ภายในงานสามารถเข้าชมพิพิธภัณฑ์ภาพถ่ายบรมราชาภิเษกด้วย

จังหวัดอ่างทองจึงขอเชิญชวนแต่งกายชุดไทยเพื่อย้อนรำลึกเรื่องราวในประวัติศาสตร์ ร่วมชมงาน “งานรำลึกเสด็จประพาสต้นล้นเกล้ารัชกาลที่ 5” จังหวัดอ่างทอง ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 5-7 สิงหาคม 2565 โดยพร้อมเพรียงกัน

สาทร คชวงษ์ / บรรณาธิการข่าว

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *