Type to search

ศิลปะวัฒนธรรม

อ่างทอง ขนย้ายซากศพดึกดำบรรพ์ อายุหลายพันปีไว้ที่วัด เพื่อให้เด็กเยาวชนบุคคลทั่วไปได้ศึกษา และค้นคว้าต่อไป

Share

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565  เวลา 09.00  น.พระครูวิบูลย์วัตร  เจ้าอาวาสวัดแก้วกระจ่าง ต.สีบัวทอง อ.แสวงหา จ.อ่างทอง และนายสมเกียรติ บริบูรณ์  พร้อมด้วยพระสงฆ์ได้ทำพิธีกรรม และได้ขนย้ายวัตถุโบราณถ้วยโถ ชามกระเบื้องดินเผาที่นายแจ้งเจ้าของพื้นที่นาที่ได้ขุดพบเมื่อปี พ.ศ. 2563 ซึ่งตนได้นำมาเก็บรักษาไว้ที่บ้านเลขที่ 2 หมู่ที่ 5 ต.สีบัวทอง อ.แสวงหา จ.อ่างทองดังนานนับปี  การย้ายในครั้งนี้มีโครงกระดูกที่มีอายุหลายพันปีจำนวน 9  โครงพร้อมทั้งถ้วย ชามกระเบื้องดินเผา นอแรด เครื่องมือใช้สอยของคนในยุคหินเก่า โดยเคลื่อนย้ายไปเพื่อเก็บยังพิพิธภัณฑ์ของวัดแก้วกระจ่าง  หลังจากนางสาวเอกลักษณ์ นาคาคง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ได้ลงไปเยี่ยมชมที่บ้านของนายสมเกียรติ บริบูรณ์ (ลุงแจ้ง ) ครั้งล่าสุด พร้อมกับเจ้าหน้าที่ของพิพิธภัณฑ์ ฯ เพื่อคัดแยกชิ้นส่วนของโบราณอาทิ ถ้วย ชามที่มีสภาพเกือบสมบูรณ์คัดแยกใส่ภาชนะไว้เพื่อเตรียมการขนย้ายไปเก็บยังพิพิธภัณฑ์ในส่วนกลาง 

นายสมเกียรติ บริบูรณ์ (ลุงแจ้ง ) กล่าวว่า ตนและพระครูวิบูลวัตร เจ้าอาวาสวัดแก้วกระจ่าง ต.สีบัวทอง อ.แสวงหา พร้อมด้วยชาวบ้านมีความเห็นร่วมกันว่า วัตถุโบราณ ถ้วย ชาม หรือแม้แต่โครงกระดูกเหล่านี้ ซึ่งมีอายุหลายพันปีซึ่งประเมินค่ามิได้ อีกทั้งเป็นสิ่งของ เครื่องใช้ของคนในยุคนั้น ควรค่าแก่การศึกษาในอนาคตและโดยเฉพาะอยากให้สิ่งเหล่านี้เป็นสมบัติของท้องถิ่น โดยเฉพาะให้อยู่ในพื้นที่คือจังหวัดอ่างทองเป็นบางส่วน เพื่อเป็นการอ้างอิง เรื่องรางและสามารถจับต้องได้ในท้องถิ่นที่ค้นพบ วัตถุประสงค์หลักคือเพื่อต้องการให้เป็นศูนย์เรียนรู้ของคนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง ดดยเฉพาะแก่เยาวชนคนรุ่นต่อๆไปเข้าถึงอย่างใกล้ชิด

ซึ่งทางวัดแก้วกระจ่าง โดยพระครูวิบูลวัตร ก็ได้ทำหนังสือขออนุญาตไปทางหน่วยงานที่รับผิดชอบแล้ว อีกทั้งทางวัดได้จัดสร้างห้อง (พิพิธภัณฑ์ ) ชั่วคราวไว้ในสถานที่เหมาะสมภายในวัดเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงได้ทำพิธีกรรมขออนุญาตขนย้ายโครงกระดูกและถ้วย ชาม เศษกระเบื้องดินเผา ของโบราณต่างๆจำนวนมาก กว่า 7 เที่ยวรถกระบะมาเก็บไว้ที่พิพิธภัณฑ์ของวัดแก้วกระจ่าง เพื่อให้บุคคลทั่วไปได้เข้ามาศึกษาและเยี่ยมชมต่อไป ท่านใดที่สนใจจะเยี่ยมชมๆ หรือศึกษาก็สามารถมาได้ตลอดเวลา หรือจะติดต่อสอบถามข้อมูลการเดินทางก็สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรของเจ้าอาวาสได้ที่เบอร์   085 3859534

สาทร คชวงษ์ / บรรณาธิการข่าว เอกราชนิวส์

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *