Type to search

ศาสนา

อ่างทอง…จัดทอดผ้าป่าสามัคคีช่วยคน

Share

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2567เวลา 09.30 น.นายพิริยะ ฉันทดิลก ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นายสุรเชษ นิ่มกุล นายก อบจ.อ่างทอง นางมณฑา ฉันทดิลก นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง นายไพบูลย์ ศุภบุญ ปลัดจังหวัดอ่างทอง นายนรินทร์ อร่ามโชติ นายอำเภอแสวงหา นางวาสนา ทองจันทร์ อดีต พม.จังหวัดอ่างทอง นายสุรพร หมายเจริญ อดีตนายอำเภอแสวงหา พร้อมด้วย ข้าราชการ นายกชเดชา กลุ่มไหม นายกเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง นายวินัย บุญศรี นายก อบต.บ้านพราน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องประชาชนชาวอำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทองและใกล้เคียง ร่วมจัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี มอบให้กับ มูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็กเปราะบาง และเด็กยากจน อำเภอแสวงหา โดยมีพระครูวิมลพัฒนาภรณ์ เจ้าคณะอำเภอแสวงหา เจ้าอาวาสวัดพัฒนา (ดอนกร่าง) ซึ่งท่านเป็นประธานมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กเปราะบางและเด็กยากจน อำเภอแสวงหา ที่ผ่านมาได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้เปราะบาง และเด็กยากจนในพื้นที่อำเภอแสวงหา มาโดยตลอด โดยร่วมมือกับหน่วยงานราชการระดับจังหวัดอ่างทอง ระดับอำเภอและผู้นำชุมชน

พระครูวิมลพัฒนาภรณ์ กล่าวว่า การทอดผ้าป่าของมูลนิธิในครั้งนี้ ก็ได้รับความร่วมมือร่วมใจเป็นอย่างดีจากหลายๆหน่วยงาน โดยเฉพาะผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ซึ่งทุกคนทุกท่านเล็งเห็นถึงความสำคัญในการแก้ไขปัญหาที่เกิดในชุมชน นับวันจะขยายเป็นวงกว้างขึ้นปัญหาเหล่านี้ ควรได้รับการเยียวยาและให้ความช่วยเหลือเป็นเบื้องต้นก่อน โดยเฉพาะครอบครัวที่มีบุตรแล้วพ่อแม่หย่าร้าง ทอดทิ้งลูกไว้กับผู้สูงอายุ ที่ไม่มีรายได้ ฉนั้นปัญหานี้คือ (เด็กเปราะบาง)ควรได้รับการช่วยเหลือหรือเข้าแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง ก่อนที่สังคม หรือคนในชุมชนจะมีปัญหาเพิ่มขึ้น

สาทร คชวงษ์ / รายงาน

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *