Type to search

ศาสนา

อ่างทอง จัดแถลงข่าวงานศาลเจ้าอ่างทอง ประจำปี 2567

Share

   วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 16.30 น.นางอธิชา ตันติสุวิชวงษ์ ประธานคณะกรรมการศาลเจ้าอ่างทอง (เจ้าพ่อกวนอู) ได้กล่าวรายงานถึงความเป็นมา ในการก่อตั้งศาลเจ้าอ่างทอง (เจ้าพ่อกวนอู) ตำบลย่านซื่อ อำเภอเมืองอ่างทอง ณ สถานที่แห่งนี้ โดยสร้างขึ้นเมื่อปี พุทธศักราช 2522 เมื่อ 45 ปีที่แล้วที่มีชื่อว่า “ 45 ปีแห่งความศรัทธา ร้อยรวมใจประชา สืบสานประเพณี ด้วยความรักและความสามัคคี สู่วิถีชาวชุมชน ตลาดอ่างทอง”  ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพี่น้องชาวตลาดอ่างทองมาอย่างยาวนาน ตามความเลื่อมใสและความศรัทธาในองค์เทพเจ้าแต่ละองค์ ที่ได้ร่วมกันอัญเชิญมารวมไว้ ณ ศาลเจ้าพ่อกวนอู แห่งนี้เพื่อให้พี่น้องคนอ่างทองเชื้อสายจีนมากราบไหว้และขอพรเพื่อเป็นศิริมงคล และบำรุงรักษาศรัทธาต่อเทพเจ้า ผู้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของพี่น้องไทย เชื้อสายจีน ชาวจังหวัดอ่างทอง มาโดยตลอด ซึ่งในครั้งนี้จัดให้มีการแถลงข่าวเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่ได้รับทราบโดยทั่วกันถึงเรื่องการจัดงานของศาลเจ้าอ่างทอง แห่งนี้ในปี 2567

   ในการนี้มี ฯพณ ฯสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงศึกษาธิการ นายภราดร-นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอ่างทอง พรรคภูมิใจไทย   นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง   นายเตือนใจ ทรงไตร นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรเมืองอ่างทอง และท่านผู้มีเกียรติให้เกียรติร่วมงานแถลงข่าวในครั้งนี้  ณ บริเวณด้านหน้าศาลเจ้าอ่างทอง (เจ้าพ่อกวนอู) ตำบลย่านซื่อ อำเภอเมืองอ่างทอง

ในการแถลงข่าวของการจัดงานของศาลเจ้าอ่างทองประจำปี 2567 ในครั้งนี้โดยแบ่งออกเป็น 5 ช่วงของการจัดงานของศาลเจ้าอ่างทอง ดังนี้

งานที่ 1 จัดให้มีในช่วงเทศกาลตรุษจีน คือเริ่มตั้งแต่วันที่ 9 ,10, และ 13  กุมภาพันธ์ 2567 รวม 3 วัน

งานที่ 2 ช่วงเทศกาลหง่วนเชียว (โคมไนฟ) วันคล้ายวันเกิดปุนเถ่ากง ม่า ตลาดเหนือในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567

งานที่ 3 เหล่าโจ้วแช วันคล้ายวันเกิดเอ้านอกวนอู ปางบุ๋น ซึ่งจะมีการจัดขบวนแห่ของพี่น้องประชาชน พ่อค้าแม่ค้า จัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์ จรรโลงสังคม เชื่อมโยงความรักความสามัคคี ผ่านขบวนการอัญเชิญเทพเจ้าฯ มังกร สิงโต ล่อโก้ว ขบวนธง มีการแสดงงิ้วให้ชมกัน 5 คืนตั้งแต่วันที่ 16-20 มิถุนายน 2567

งานที่ 4 ช่วงเทศกาลทิ้งกระจาด (ซีโก) งานบุญเดือนเจ็ดจีน มีการแสดงงิ้วให้ชมตั้งแต่วันที่ 3-7 สิงหาคม 2567

งานที่ 5 วันสารทจีน เทศกาลเซ่นไหว้ผู้ล่วงลับในวันที่ 18 สิงหาคม 2567

งานที่ 6 ปีงเถ่ากงม่า ใต้ แช ตรงกับวันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2567 เป็นวันคล้ายวันเกิด ปึงเถ่ากงม่าตลาดใต้

   นายเตือนใจ ทรงไตร นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง กล่าวว่า ในการจัดงานแถลงข่าวในครั้งนี้ ถือแบบอย่างเป็นทางการโดยถือเอาฤกษ์ของวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 อันเป็นมงคล  ณ บริเวณด้านหน้าศาลเจ้าอ่างทองแห่งนี้ ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านผู้ใหญ่ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนรวมทั้งผู้มีเกียรติและพ่อค้า แม่ค้า ประชาชนทั่วไปชาวเมืองอ่างทอง ที่ร่วมมือร่วมใจ และให้การสนับสนุนในการจัดงานในครั้งนี้ ซึ่งสะท้อนถึงความงดงามทางจริยธรรมของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนที่สืบทอด รับช่วงจากบรรพบุรุษ รุ่นต่อรุ่น

ภาพข่าว / อภิวัฒน์ กุลคำ

สาทร คชวงษ์ / บรรณาธิการข่าว

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *