Type to search

ข่าวท้องถิ่น

อ่างทอง ชาวบ้านตำบลบางเจ้าฉ่า ตำบลบางระกำ จัดพิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565

Share

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น  ร้อยตำรวจเอกสำเร็จ เจียรนัยเจริญ ประธานมูลนิธิสิริพัฒคุณานุสรณ์  เป็นประธานนำประชาชนในพื้นที่ตำบลบางเจ้าฉ่า และตำบลบางระกำ  จัดพิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ บริเวณลานคุณธรรมมูลนิธิสิริพัฒนคุณานุสรณ์ ตำบลบางเจ้าฉ่า อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

โดยมีการจัดกิจกรรม ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนเปราะบาง ตาม TPMAP เพื่อการฟื้นฟู เยียวยา กลุ่มเป้าหมาย พัฒนาครัวเรือนเปราะบาง ตำบลบางเจ้าฉ่า ตำบลบางระกำ พัฒนาความรู้ ที่เข้มแข็ง เป็นรูปธรรมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนเปราะบาง ตาม TPMAP และเครือข่าย อพม. สร้างการเรียนรู้ภูมิปัญญาการนวดแพทย์แผนไทยให้กับเด็กและเยาวชนโรงเรียนพื้นที่ 2 ตำบล และวิทยาลัยการอาชีพทอง ที่ศูนย์เรียนรู้วิสาหกิจชุมชนนวดแพทย์แผนไทย (ป้าปุ้ม ) ตำบลบางเจ้าฉ่า จัดอบรมครอบครัวผู้พิการในการขยายพันธ์สมุนไพร คู่ครัว คู่บ้านศูนย์เรียนรู้สมุนไพรบางระกำ จัดอบรมครัวเรือนผู้ว่างงาน ในการทำอาหารสมุนไพร (ข้าวผัดสมุนไพร ) เพื่อสุขภาพ การทำส้มตำสมุนไพร และการทำน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ  เพื่อเป็นการต่อยอดเป็นอาชีพ เลี้ยงตัวเองและครอบครัวต่อไป

ร้อยตำรวจเอกสำเร็จ เจียรนัยเจริญ ประธานมูลนิธิสิริพัฒคุณานุสรณ์ กล่าวว่า หลังจากอบรมให้ความรู้  ได้มอบเครื่องอุปโภค บริโภคให้กับครัวเรือนเปราะบาง แบ่งปันวันแม่ จำนวน 20 ครอบครัว

สาทร คชวงษ์ บรรณาธิการข่าว

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *