Type to search

ศาสนา ไม่มีหมวดหมู่

อ่างทอง ชาวบ้านเฮ ! แต่งตั้งรักษาการเจ้าอาวาสวัดดัง

Share

หลังจากความขัดแย้งระหว่างพระกับชาวบ้าน เรื่องการแต่งตั้งพระสงฆ์เพื่อรักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดของวัดกำแพงมณี ตำบลห้วยคันแหลน อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง  ซึ่งวัดดังกล่าวเจ้าอาวาสได้ถึงแก่การมรณภาพลง ตำแหน่งจึงว่าง และขาดเจ้าอาวาส ขาดพระปกครองในการดูแลวัด ทางคณะสงฆ์และชาวบ้านจึงพร้อมใจกันแต่งตั้งรักษาการเจ้าอาวาสขึ้นเป็นครั้งแรก โดยมีพระพจน์ อนุตตโร อายุ 59 พรรษา 9 วิทยฐานะ น.ธ.เอก โดยรักษาการฯ 1 ปี ก็ยังไร้วี่แววการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาส ต่อมาคณะปกครองสงฆ์ โดยเฉพาะเจ้าคณะตำบลห้วยคันแหลน จึงมีมติเห็นชอบแต่งตั้งพระครูรูปหนึ่งซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดตลาดใหม่ เป็นเจ้าคณะตำบลหลักแก้ว เป็นเลขาเจ้าคณะอำเภอวิเศษชัยชาญ ให้มาดำรงตำแหน่งรักษาการเจ้าอาวาสของวัดกำแพงมณี อีกตำแหน่ง

ครั้นแต่งตั้งได้ไม่นาน ได้เกิดมีเรื่องการร้องเรียนของชาวบ้านขึ้นมาตามที่ตกเป็นข่าวไปแล้วนั้น จึงทำให้เกิดมีการลาออกของพระรูปนั้น ตำแหน่งรักษาการเจ้าอาวาสวัดกำแพงมณีจึงว่างลงอีกคำรบหนึ่ง และเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565  มีคำสั่ง โดยเจ้าคณะตำบลห้วยคันแหลน ได้แต่งตั้งให้พระพจน์ อนุตตโร กลับมาเป็นรักษาการเจ้าอาวาสวัดกำแพงมณี อีกรอบหนึ่ง เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของชาวบ้าน และเพื่อเป็นการลดความขัดแย้งของสาธุชนในชุมชน ตำบลดังกล่าว และจะได้นำข้อมูลเหตุผลการร้องเรียนของชาวบ้านมานำเสนอให้ทราบโดยทั่วกัน

สาทร คชวงษ์ /บรรณาธิการข่าว

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *