Type to search

ศาสนา

อ่างทอง ประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

Share

วันที่ 7 กรกฎาคม 2567 เวลา 16.00 น. ณ พระอุโบสถวัดไชโยวรวิหาร ตำบลไชโย อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง นายพิริยะ ฉันทดิลก ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จังหวัดอ่างทอง โดยมี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอ่างทอง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง อัยการ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอ่างทอง สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดอ่างทอง ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการทหาร ตำรวจ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอ่างทอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพสกนิกรทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธี

ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ประธานในพิธีจุดรูปเทียนที่หน้าเครื่องสังเวยบูชาฤกษ์ บริเวณหน้าพระอุโบสถวัดไชโยวรวิหาร พราหมณ์ อ่านโองการบูชาฤกษ์ จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เข้าสู่พระอุโบสถวัดไชโยวรวิหาร เพื่อประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ โดยประธานสงฆ์ประกาศชุมนุมเทวดาในการพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เจิมเทียนชัย เทียนมหามงคล และเทียนพุทธาภิเษก ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ถวายเทียนชนวนแด่ประธานสงฆ์ เมื่อถึงฤกษ์เวลา 17.09 น. เริ่มประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ประธานสงฆ์จุดเทียนชัย และเทียนพุทธาภิเษก เจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตร พระสงฆ์ 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง จุดเทียนมหามงคล เทียนทำน้ำมนต์ และเทียนนวหรคุณ จุดเทียนทอง เทียนเงิน และธูปเทียนหน้าเตียง พระสวดภาณวาร เจ้าหน้าที่อาราธนาพระสงฆ์สวตภาณวาร พระสงฆ์เถราจารย์ และพระสงฆ์สวดภาณวาร เจริญจิตภาวนาอธิษฐานจิต และสวดภาณวาร เป็นอันเสร็จสิ้นพิธี โดยในวันพรุ่งนี้ (8 กรกฎาคม 2567) ตั้งแต่เวลา 09.00 น. จังหวัดอ่างทอง ได้กำหนดจัดพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ณ พระอุโบสถวัดไชโยวรวิหาร จากนั้นในวันที่ 14 กรกฎาคม 2567 โดยผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง จะอัญเชิญคนโทน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดอ่างทอง ไปยังกระทรวงมหาดไทย ต่อไป

Cr. ขอบคุณข้อมูลภาพ-สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง

สาทร คชวงษ์/บรรณาธิการข่าว

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *