Type to search

ข่าวภูมิภาค

อ่างทอง ผอ.ศูนย์ใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร.ลงพื้นที่รับฟังปัญหาสถานการณ์น้ำท่วม ทำให้เกิดความเสียหายอย่างหนักของบริษัทเอนกฟาร์มนกกระทา จำกัด

Share

พลเรือเอกประวิตร รุจิเทศ ผู้อำนวยศูนย์ใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร.และอีกหลายๆหน่วยงานลงพื้นที่หาแนวทางช่วยเหลือฟาร์มนกกระทา “เอนกฟาร์ม” ที่ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลป่างิ้ว เกิดความเสียหายหลาย10 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2565 เวลา 10.30 น. มีการประชุมรับรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำท่วมที่ทำให้บริษัทเอนกฟาร์มนกกระทาเสียหายตามข่าวทางทีวีรายการสนามข่าว ช่อง 7 “ฟาร์มนกกระทาจมน้ำ สูญ 25 ล้านบาท” เพื่อเป็นการหาแนวทางช่วยเหลือ ฟาร์มนกกระทา ที่ประสบปัญหาอุทกภัยในครั้งนี้  โดยมี พลเรือเอก ปวิตร  รถจิเทศ  ผู้อำนวยการศูนย์ใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. เป็นประธานในการประชุม โดยมีคณะประกอบด้วย พล.ต.สิทธิชัย คัตตะพันธ์ ผบ.มทบ13 จ.ลพบุรี ,พ.อ.คฑาวุธ ชัยยัง ผบ.ร.31 รอ. นายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง  นายปริญญา  เขมะชิต ปลัดจังหวัดอ่างทอง  นายไพศาล สุขปุณพันธ์ ประมงจังหวัดอ่างทอง นางสุพีพร  โมรา หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทอง  นางณัฐธัญ กาหลง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง โดยมีนายเอนก สีเขียวสด เจ้าของฟาร์มนกกระทา มาชี้แจงเล่าเหตุการณ์น้ำท่วมฟาร์มนกกระทา ทำให้เกิดความเสียหายเป็นอย่างมากแก่บริษัทฯดังกล่าว ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ชั้น 2

หลังจากเสร็จสิ้นจากการประชุมรับฟังบรรยายสรุปแล้ว เมื่อเวลา 13.00 น. คณะของพลเรือเอก ปวิตร รถจิเทศ พร้อมทั้งนายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง พล.ต.ท.ไกรบุญ ทรวดทรง ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 13 ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหาร น.สพ.ประภาส ภิญโญชีพ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ผู้แทนกรมควบคุมมลพิษ นายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นางสาวสุพีพร โมรา หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทอง หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง รักษาราชการแทนนายอำเภอเมืองอ่างทอง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงนกกระทาที่ประสบอุทกภัย เพื่อร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาและให้ความช่วยเหลือ ณ บริษัท อเนกฟาร์มนกกระทา จำกัด เลขที่ 57/1 หมู่ที่ 2 ตำบลป่างิ้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ซึ่งได้รับผลกระทบจากคันดินกั้นน้ำไหลบ่าจากทุ่งอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทองได้พังทลาย จึงทำให้มวลน้ำไหลบ่าทะลักเข้าท่วม บริษัทอเนกฟาร์มนกกระทา จำกัด ส่งผลให้นกกระทาจมน้ำตายกว่า 200,000 ตัว  (สองแสนตัว) รวมทั้งอาหารสัตว์ ปุ๋ยมูลนกกระทา และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากนกกระทา ได้รับความเสียหายเกือบทั้งหมด ทั้งนี้ ได้นำจุลินทรีย์ (EM) เติมลงในน้ำท่วมขังบริเวณฟาร์ม เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียในเบื้องต้น โดยมีวัตถุประสงค์ในการเข้าดำเนินการเพื่อป้องกันปัญหามลพิษทางน้ำ การหาแนวทางเพื่อระบายน้ำออกโดยเร็ว และการนำซากนกออกมา  

สาทร คชวงษ์ / บรรณาธิการข่าว

   

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *