Type to search

ศาสนา

อ่างทอง พระสงฆ์จัดโครงการเพื่อลดภาวะโลกร้อนและลดการเกิดฝุ่นละออง PM 2.5

Share

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น.  นายพิริยะ  ฉันทดิลก ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธี มอบเครื่องอุปโภค บริโภค ณ.ที่วัดหมื่นเกลา พร้อมด้วย นางมณฑา ฉันทดิลก นายกเหลากาชาดจังหวัดอ่างทอง นายสุรเชษ นิ่มกุล นายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง นายนรินทร์ อร่ามโชติ นายอำเภอแสวงหา  นางปนัดดา สายคำมี ผู้อำนวยการการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด นายพิทักษ์ บัวบาน นายก องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเย็น พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง  คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) แสวงหา เกษตรอำเภอแสวงหา สาธารณะสุขอำเภอแสวงหา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมพิธีมอบเครื่องอุปโภค บริโภค ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลวังน้ำเย็นจำนวน 200 คน

 

 วัดหมื่นเกลานำโดย พระครูนิเทศธรรมวิรัช เจ้าอาวาสวัดหมื่นเกลา ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง ซึ่งได้มีแนวคิดพร้อมทั้งได้ขอความร่วมมือกับชาวบ้านโดยเฉพาะเจ้าภาพที่มาจัดงานศพในวัดแห่งนี้ ขอให้ปรับเปลี่ยนในการนำพวงหรีดซึ่งเป็นดอกไม้สด หรือวัสดุจำพวกที่เป็นขยะไร้ค่า ซึ่งหลังจากจัดงานเสร็จแล้วเป็นภาระทางวัดต้องนำไปทำลายโดยการเผา เป็นการสร้างมลพิษทางอากาศ ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน และยังเกิดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ อีกทั้งพวงหรีดดอกไม้สดเหล่านี้ก็มีราคาแพง  สวยแต่กินไม่ได้ ซ้ำยังก่อให้เกิดปัญหาตามมาอีกมากมาย

พระครูนิเทศธรรมวิรัช ยังกล่าวอีกว่า ได้รับความร่วมมือ จากญาติโยม และผู้นำชุมชน ร่วมใจกันเป็นอย่างดี จึงเห็นพร้องต้องกันและดำเนินโครงการเปลี่ยนจากพวงหรีดดอกไม้สด เป็นข้าวสาร น้ำมัน น้ำปลา หรือสิ่ง ที่เป็นเครื่องอุปโภค บริโภค ฯลฯ จะได้นำไปเพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้พิการ หรือเหตุที่เกิดขึ้น (ความเดือดร้อน) คนในชุมชน ในตำบลวังน้ำเย็นได้รับประโยชน์ในการดำรงชีพ และเพื่อเป็นการอุทิศบุญกุศล เป็นทานบารมี ให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว ซึ่ง โครงการนี้ได้ดำเนินการ มาตั้งแต่ปี 2565  จนถึงปัจจุบัน

สาทร คชวงษ์ / บรรณาธิการข่าว

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *