Type to search

ศาสนา

อ่างทอง พลตรี ดร.ธนาธิป สว่างแสง ประธานทอดกฐินสามัคคี ณ วัดฝาง วัดในประวัติศาสตร์

Share

เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 26 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น.พลตรี ดร.ธนาธิป สว่างแสง รองผู้อำนวยการสำนักกิจการมวลชนและสารนิเทศ กอ.รมน.เป็นประธานในพิธีทอดกฐินสามัคคี โดยมี พระเทพปฎิภาณวาที (เจ้าคุณพิพิธ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวราราม ที่ปรึกษาองค์ประธานฝ่ายสงฆ์ พระครูปริยัติภัทรกิจ เจ้าอาวาสวัดฝาง ตำบลไผ่จำศีล อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยคณะกรรมการ ทายกทายิกา นายทองดี –ภาณี -นายชัยยุทธ เหลืองบุษราคัม ปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง นายปรีชา เหลืองบุษราคัม นายก อบต.บางพลับ

ดร.ณวัสน์ มั่นอกธัญจิตต์  นายไพรัช – คุณอุไรมณี อนุวงศ์นุเคราะฆ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท นิน่าอุตสาหกรรม จำกัด นายปัญญา กิจธัมมิ ประธานบริษัท ทรานสปอร์ต จำกัด นายแสน จันทัสโต พร้อมด้วยครอบครัว นายพูนพันธุ์ สว่างแสง เลขานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง และครอบครัว พันตำรวจเอก ธงชัย สายไหม และพุทธศาสนิกชนในพื้นที่อำเภอวิเศษชัยชาญ อำเภอโพธิ์ทอง ร่วมงานกฐินสามัคคี ณ.วัดฝาง  ตำบลไผ่จำศีล อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ได้ปัจจัยจำนวน 600,120 บาท (หกแสนหนึ่งร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

ซึ่งวัดฝางแห่งนี้เป็นวัดเก่าแก่สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายเมื่อปี พ.ศ. 2300 มีอายุกว่า 200 ปีมีโบสถมหาอุตม์ และโบสถ์ยุคใหม่ทรงเรือสำเภาแกะสลักด้วยหินทรายทั้งหลังที่สวยงาม เป็นโบสถ์ยุคใหม่แห่งเดียวในจังหวัดอ่างทอง

สาทร คชวงษ์ / บรรณาธิการข่าว

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *