Type to search

ข่าวทั่วทิศ มุมสุขภาพ

อ่างทอง รพ.อ่างทอง จัดเวทีเสริมสร้างสื่อมวลชนสัมพันธ์ เป็นองค์กรแรกแห่งปี 2566

Share

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 07.30 น.โรงพยาบาลอ่างทองโดยมีแพทย์หญิงดวงพร อัศวราชันย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอ่างทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และนางสาวมลดี ศิริโยธา นักประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาลอ่างทอง ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของสื่อมวลชนจังหวัดอ่างทอง ได้เปิดให้มีเวที(สื่อสาร)หรือที่มักคุ้นในอดีตในรูปแบบของ “สภากาแฟ”ซึ่งในครั้งนี้มีสื่อมวลชนจังหวัดอ่างทองกว่า 30 คน ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการ “เสริมสร้างสื่อมวลชนสัมพันธ์” ณ ห้องประชุมรัตนศิริวิไล ชั้น 7 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลอ่างทอง

และทางสื่อมวลชนได้ขอบคุณ ทางผู้บริหารของโรงพยาบาลอ่างทอง ที่ให้เกียรติกับสื่อมวลชน โดยมีโรงพยาบาลอ่างทองเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหาร เครื่องดื่ม (บุฟเฟ่ต์)พร้อมทั้งเปิดเวทีเพื่อเป็นการแสดงความคิดเห็นในด้านการบริหาร การบริการประชาชน (ผู้ป่วย) ที่มาติดต่อและเข้ารับการบริการของทางโรงพยาบาล อีกทั้งเป็นการสร้างความเข้าใจ เข้าถึง ข้อมูลที่แท้จริง อย่างถูกต้อง อีกทั้งยังเป็นการสร้างมวลชนสัมพันธ์ที่ดี สร้างภาพลักษณ์ที่ดีในด้านการประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
นางสาวดวงพร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอ่างทองกล่าวว่า ในการจัดเวที “เสริมสร้างสื่อมวลชนสัมพันธ์” ครั้งนี้มีเป้าหมายสำคัญ โดยตนและผู้บริหารของโรงพยาบาลนั้นให้ความสำคัญกับสื่อมวลชนเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะสื่อมวลชนทุกแขนงก็เป็นองค์กร องค์กรหนึ่ง ที่ต้องมีภารกิจ และใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะทำงานเพื่อสังคมส่วนรวม จึงเห็นความสำคัญเป็นพิเศษโดยเฉพาะเรื่องสุขภาพของสื่อมวลชนต้องมีสุขภาพที่ดี มาก่อนที่จะออกปฏิบัติหน้าที่

ในครั้งนี้ได้เปิดโอกาสให้สื่อมวลชนจังหวัดอ่างทองได้ตรวจสุขภาพ เจาะเลือด ,X-ray ปอด ,ฉีดวรรคซีนไข้หวัดใหญ่, ฉีดวัคซีนไฟเซอร์, (Pfizer)ฯลฯ ในกรณีพิเศษ
นายสาทร คชวงษ์ บรรณาธิการข่าว /เจ้าของหนังสือพิมพ์ เอกราชนิวส์ กล่าวว่าตั้งแต่วันเริ่มต้นแห่งปีงบประมาณ 2566 นี้ ยังไม่มีหน่วยงาน หรือองค์กรใด ของรัฐ แม้แต่ประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง ซึ่งเป็นหัวเรือใหญ่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของจังหวัด (ราชการ)ก็ไม่มีเวทีให้สื่อมวลชน (ท้องถิ่น) ได้พบปะพูดคุยหัวหน้าส่วนราชการ แม้แต่ตำแหน่งของบุคคล ทางราชการเองสื่อบางคนบางสำนักยังไม่รู้จักกันเลย การมีส่วนร่วม กับระบบราชการจึงไม่เกิดขึ้นในขณะนี้ ดังนั้น จึงไม่แปลกใจที่สื่อมวลชนแต่ละสำนัก ฯ แต่ละแขนง ย่อมนำเสนอข่าว และข้อเท็จจริงที่แตกต่างกันออกไป อีกทั้งการทำงานแบบบูรณาการ ไม่เกิดขึ้นในระดับจังหวัด ของจังหวัดอ่างทอง ต่างคน ต่างทำ จึงเป็นสาเหตุหนึ่ง ซึ่งอาจจะนำมาสู่การขัดแย้ง (สื่อสาร ) และเกิดปัญหาตามมาภายหลัง

สาทร คชวงษ์ / บรรณาธิการข่าว

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *