Type to search

ศิลปะวัฒนธรรม

อ่างทอง สืบสานประเพณีโบราณทำขวัญองค์พระธาตุรวงข้าวแม่ศรีโพสพ

Share

เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2567 เวลา 18.30 น.ที่วัดหนองยาง หมู่ 6 ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง  นายพิริยะ ฉันทดิลก ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีเปิดงานทำขวัญองค์พระธาตุรวงข้าวแม่ศรีโพสพ

ด้วยวัดหนองยาง โดยการนำของท่านพระปลัดถนัด ธัมมะจาโร เจ้า อาวาสวัดหนองยาง ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอแสวงหา ได้เชิญชวนพี่น้องชาวตำบลวังน้ำเย็นและใกล้เคียง จัดสร้างพระธาตุรวงข้าวแม่ศรีโพสพ ณ บริเวณลานวัดหนองยาง ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน ของทุกปีโดยบอกบุญไปยังพุทธสนิกชน ได้ร่วมกันจัดหาวัสดุ อุปกรณ์และรวงข้าว ตามกำลังจิตศรัทธา ซึ่งในปีนี้ เป็นปีที่ 2 ของการดำเนินการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระชนมายุครบ 72 พรรษา ,เพื่อสร้างความรักสมัครสมานสามัคคีของพี่น้องชาวตำบลวังน้ำเย็นและตำบลใกล้เคียง  ,เพื่อเป็นการสืบสาน รักษาและต่อยอดของการให้ความสำคัญกับอาชีพการทำนาของเกษตรกร และเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไป

ครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านส.ส.กรวีร์ ปริศนานันทกุล พล.ต.ต.ไพศาล พฤกษจำรูญ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง นายสุรเชษ นิ่มกุล นายก อบจ.อ่างทอง นายไพบูลย์ ศุภบุญ ปลัดจังหวัดอ่างทอง นายชลอ พงษ์ชุบ พัฒนาการจังหวัด นายนรินทร์ อร่ามโชติ นายอำเภอแสวงหา โดยมีนายพิทักษ์ บัวบาน นายก อบต.วังน้ำเย็น พร้อมด้วยทีมงานผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้

การจัดสร้างพระธาตุรวงข้าวแม่ศรีโพสพครั้งนี้ เกิดจากความร่วมมือของ พุทธศาสนิกชนทั้งในตำบลวังน้ำเย็นและใกล้เคียง เริ่มจากการบริจาคไม้ไผ่เพื่อจัดทำโครงสร้างของพระธาตุรวงข้าว การบริจาครวงข้าวเพื่อจัดทำพระธาตุ การ ร่วมกันผูกมัดรวงข้าวเป็นรูปพระธาตุรงข้าว แล้วจึงมาดำเนินการจัดทำพิธีทำ ขวัญข้าว และสมโภชน์เฉลิมฉลองในช่วงเทศกาลประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567

สาทร คชวงษ์ / รายงาน

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *