Type to search

ข่าวท้องถิ่น

อ่างทอง เทศบาลตำบลบางจัก จัดงาน วันรำลึกขุนรองปลัดชู”วีรชนคนกล้าแขวงเมืองวิเศษไชยชาญ”

Share

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2566 เวลา 07.00 น. ณ อนุสาวรีย์ขุนรองปลัดชู วัดสี่ร้อย อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง นายพิริยะ ฉันทดิลก ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีบวงสรวงขุนรองปลัดชู วีรชนคนบ้านสี่ร้อย และกองอาทมาต เนื่องในการจัดงานวันรำลึกขุนรองปลัดชู “วีรชนคนกล้าแขวงเมืองวิเศษไชยชาญ” มีนางมณฑา ฉันทดิลก นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง นางสาวเอกรัตน์ นาคาคง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นางสาวแสงมณี มีน้อย ท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง นายชรินทร์ เปาอินทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง นางดวงเดือน สดแสงจันทร์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง นายนพคุณ สุนทรหงส์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง สภาประชาชน ฯ

นายสาทร คชวงษ์ หนังสือพิมพ์เอกราชนิวส์ สื่อท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง หัวหน้าส่วนราชการ องค์กร ฯ สมาคม ฯ ชมรมฯ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โดยมีนายสหชัย แจ่มประสิทธิ์สกุล  นายอำเภอวิเศษชัยชาญ กล่าวประวัติวีรกรรมของขุนรองปลัดชู  

และเวลา 08.09 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานพิธีเปิดงาน พร้อมรับชมการแสดงศิลปะป้องกันตัว ” ทีมงานกองโจรพระองค์ดำ” บริเวณสนามหน้าอนุสาวรีย์ขุนรองปลัดชู  และเป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา เพื่อรำลึกถึงความกล้าหาญ เสียสละของวีรชนแขวงเมืองวิเศษไชยชาญ ที่ร่วมกันปกป้องผืนแผ่นดินไทยต่อสู้กับกองทัพพม่า ในปีพุทธศักราช 2302 ณ.บริเวณด้านหน้าอนุสาวรีย์ขุนรองปลัดชู และได้จัดอันดับให้หน่วยงานและองค์กรต่างๆ ได้วางพวงมาลาเพื่อเป็นการรำลึกนึกถึงคุณงามความดีของขุนรองปลัดชู ซึ่งวีรกรรมในครั้งนี้ถึงแม้ว่ารู้ว่าไปรบศึกกับพม่าในครั้งนี้ก็ต้องพ่ายแพ้ และตายในที่สุด ก็ยังไปเพื่อปกป้องรักษาแผ่นดินนี้ไว้ เพื่อลูกหลานไทยได้อยู่จวบจนทุกวันนี้

นายชวลิต วิเศษสิทธิกุล นายกเทศมนตรีฯ กล่าวว่า ทางเทศบาลตำบลบางจัก ได้จัดงานรำลึกวีรกรรมขุนรองปลัดชู วีรชนแขวงเมืองวิเศษไชยชาญ ระหว่างวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2566 ณ วัดสี่ร้อย อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง โดยจัดให้มีมีการแสดงแสง สี เสียง จากทีมงานพระองค์ดา (ซึ่งเป็นนักแสดงและเป็นลูกหลานขุนรองปลัดชู) พบกับการแสดงเวทีกลางแจ้ง ณ.สนามหน้าวัดสี่ร้อย ในเรื่อง “หนึ่งวีรชน สามมหาราช” และจัดการแข่งเรือ 7 ฝีพาย จัดขบวนแห่ผ้าป่าทางน้ำ ริม 2 ฝั่งแม่น้ำน้อย และการแข่งขันตะกร้อลอดบ่วงทรงเครื่อง ให้ประชาชนได้มาร่วมงาน และชมการแสดงออกถึงศิลปวัฒนธรรม เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอวิเศษชัยชาญ อีกด้วย

สาทร คชวงษ์ / บรรณาธิการข่าว

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *