Type to search

ข่าวภูมิภาค

อ่างทอง เปิดตัวโครงการเปิดเทอมใหม่ ปันน้ำใจ ส่งน้องไปโรงเรียน (Back to School)

Share

วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง จัดงานเปิดตัวโครงการเปิดเทอมใหม่ ปันน้ำใจ ส่งน้องไปโรงเรียน (Back to School) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กด้อยโอกาสมีสิ่งของที่สนับสนุนการศึกษาพร้อมสำหรับเปิดภาคการศึกษา โดยมีนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย รองเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้จัดการห้างสรรพสินค้าในจังหวัดอ่างทอง ภาคีเครือข่ายด้านเด็กและเยาวชน เข้าร่วมงานฯ ณ บริเวณหน้าศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอ่างทอง ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง (หลังเก่า)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *