Type to search

เขียนอย่าง บก.

เขียนอย่าง บก.

Share

ของดีอ่างทองบ้านเรา

อ่างทองบ้านเราของดีที่เรามีอยู่ “อุทยานสวรรค์อ่างทองหนองเจ็ดเส้น”  แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของคนอ่างทอง ปัจจุบันมีผู้ออกกำลังกายลดน้อยลง นักท่องเที่ยวที่เคยมาสูดอากาศบริสุทธิ์ ถ่ายรูปกับธรรมชาติ และแสงสี แทบไม่เหลือให้เห็น แสงสีต่างๆ ที่เคยสว่างไสว ตามสุมทุมพุ่มไม้ และอ่างกลางสนาม และไม้ดัดต่างๆเสียหายไปเกือบหมด เสน่ห์ของอุทยานสวรรค์อ่างทองหนองเจ็ดเส้น คล้ายจะหดหายตามไปด้วย ก่อนหน้านี้มีผู้มาออกกำลังกาย มาเที่ยวชมธรรมชาติ ถ่ายรูป และชมไฟกันอย่างหนาตา ทั้งคนพื้นที่ และต่างจังหวัด รวมถึง กทม. ต่างก็ชมว่า จังหวัดอ่างทองมีพื้นที่เป็น ปาร์คอย่างอุทยานสวรรค์ เป็นสถานที่สวยงาม อากาศดี มีลู่วิ่ง ลู่จักรยาน มีให้บริการร้องเพลงฟรี ฯลฯ แต่วันนี้เสน่ห์เหล่านี้หายไปแล้ว.. ผมเสียดายสิ่งดีดีที่อ่างทองมี และจังหวัดอื่นไม่มีแต่อยากมี แต่อ่างทองมี แต่กำลังจะถูกลืมเลือนไปจากความทรงจำ.. จะบอกใครได้บ้างว่า ช่วยกันทำให้ “อุทยานสวรรค์อ่างทองหนองเจ็ดเส้น” แห่งนี้คงอยู่ และ มีเสน่ห์เหมือนเช่นเดิม