Type to search

ศิลปะวัฒนธรรม

เทศบาลตำบลบางจัก จัดงาน “พิธีรำลึก วีรชนคนถูกลืม ขุนรองปลัดชู”

Share

วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน  2564 เวลา 07.00 น.สำนักงานเทศบาลตำบลบางจัก ต.บางจัก อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง ได้จัดพิธีบวงสรวงดวงวิญญาณ และ “รำลึกวีรกรรมขุนรองปลัดชู  วีรชนคนถูกลืมและกองอาทมาต  400  คน ” ณ.บริเวณอนุสาวรีย์ขุนรองปลัดชู วัดสี่ร้อย โดยนายวีระศักดิ์  วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองได้กรุณามาเป็นประธานในพิธีครั้งนี้ เมื่อเวลา 08.09 น.ประธานในพิธีจุดธูปเทียนสักการะดวงวิญญาณขุนรองปลัดชู และกองอาทมาต400 คน พร้อมทั้งวางพวงมาลา

โดยมี นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วย นางสาวเอกรัตน์  คงนาคา  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง  นายปริญญา เขมะชิต  ปลัดจังหวัดอ่างทอง นายไพบูลย์ ศุภบุญ นายอำเภอวิเศษชัยชาญ และหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน สื่อมวลชน กำนัน / ผู้ใหญ่บ้านตำบลบางจัก / ตำบลสี่ร้อย ร่วมพิธีบวงสรวง และวางพวงมาลาในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียง

หลังจากนั้นเวลาประมาณ 09.00 น.นายชวลิต  วิเศษสิทธิกุล  นายกเทศมนตรีตำบลบางจัก  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางจัก  และพนักงานตำบลบางจักร่วมกันลอยกระทงยักษ์  บริเวณท่าน้ำของวัดสี่ร้อย และเมื่อเวลา 14.00 น.นายกเทศมนตรีบางจักพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกฯ ข้าราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องประชาชนได้พร้อมกันที่ศูนย์สภากาชาดไทยเวชพาห์น์เฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 5 ต.บางจัก อ.วิเศษชัยชาญ เพื่อจัดรูปขบวนทางน้ำโดยใช้เรือทอดผ้าป่าทางน้ำโดยเริ่มต้นวัดที่ 1 ได้แก่วัดบางจัก ตำบลบางจัก วัดที่ 2 คือวัดไทรยืด ตำบลสี่ร้อย วัดที่ 3 วัดน้ำพุ ตำบลสี่ร้อย วัดที่ 4 คือวัดสี่ร้อย ตำบลสี่ร้อย วัดที่5 เป็นวัดสุดท้ายของการทอดผ้าป่าสามัคคี (ทางน้ำ)ในวันนี้ คือวัดทำนบ ซึ่งอยู่ตำบลสี่ร้อย อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ครบ 5 วัดดังกล่าว

นายชวลิต วิเศษสิทธิกุล นายกเทศมนตรีตำบลบางจัก กล่าวว่า วิถีชีวิตของผู้คนในสมัยก่อนนั้นจะผูกพันกับแม่น้ำ และโดยเฉพาะในจังหวัดอ่างทองมีแม่น้ำสายหลักคือแม่น้ำเจ้าพระยา และแม่น้ำน้อยซึ่งเปรียบเสมือนแม่น้ำแห่งชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการทำการเกษตร หรือการขนส่ง ก็มักใช้วิถีชีวิตผูกพันกับแม่น้ำมาตลอด เนื่องจากวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนที่อาศัยก็จะปลูกบ้านเรียงรายติดกับแม่น้ำเป็นส่วนใหญ่ด้านคมนาคม สมัยนั้นก็จะเป็นทางเรือเสียส่วนใหญ่ ด้วยความผูกพันมีหลายท่านมักกล่าวว่า “แม่น้ำคือชีวิต” หรือสายเลือดที่หล่อเลี้ยงผู้คนมาแต่ก่อน แม้แต่วัดวาอาราม ก็มักจะพบเห็นว่าอยู่ติดกับริมแม่น้ำเป็นจำนวนมาก ฉะนั้นกิจกรรมและวัฒนธรรมต่างๆส่วนใหญ่จะเริ่มต้นที่แม่น้ำ ที่ผ่านมาทางสำนักงานทศบาลบางจักเล็งเห็นถึงความสำคัญของแม่น้ำน้อยแห่งนี้ ได้ร่วมกันรณรงค์ ดูแลและรักษาอีกทั้งยังได้ปรับปรุงส่งเสริมการทำกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับน้ำ และก็เป็นประจำทุกๆปีที่ทางเทศบาลฯ จะร่วมกับผู้นำท้องที่ กำนันผู้ใหญ่บ้านพร้อมทั้งพี่น้องประชาชนในพื้นที่จัดกิจกรรมในวันสำคัญทางประเพณีและประเพณีลอยกระทงในครั้งนี้ได้จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีวัดที่อยู่บริเวณริมแม่น้ำน้อยรวม 5 วัดด้วยกันซึ่งตรงกับวันที่ 19 พ.ย. 64 (ขึ้น 15 ค่ำเดือน 12)  ที่เราเรียกกันว่าวันเพ็ญเดือน 12 และนี่คือกิจกรรมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทศบาลตำบลบางจักที่ได้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด

สาทร คชวงษ์ / รายงาน / บรรณาธิการข่าว

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *