Type to search

ศิลปะวัฒนธรรม

เทศบาลตำบลบ้านแหลมพัฒนา สืบสานงานประเพณีตักบาตรกลางน้ำแห่งเดียวในประเทศไทย

Share

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 พ.ย. 64 ที่ จ.สุพรรณบุรี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดงานบุญประเพณีตักบาตรกลางน้ำ ประจำปี 2564  โดยจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับ อ.บางปลาม้า  คณะกรรมการวัดป่าพฤกษ์ เทศบาลตำบลบ้านแหลมพัฒนา วัฒนธรรมและสภาวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี ผู้นำชุมชน และชาวบ้านตำบลบ้านแหลม จัดขึ้น ณ วัดป่าพฤกษ์ ต.บ้านแหลม อ.บางปลาม้า โดยมีนายปรีชา น้อยอุทัย นากเทศมนตรีตำบลบ้านแหลมพัฒนา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของกาจัดงาน มีนายปรีชาทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี นางณภัสสร สุวรรณประทีป นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี นายสรชัด สุจิตต์ ส.ส.จังหวัดสุพรรณบุรี นายจตุพร อุ่นวิจิตร ส.อบจ.เขต 3 อำเภอบางปลาม้า นางนุชจรินทร์ อุ่นวิจิตร กำนันตำบลบ้านแหลม และพี่น้องประชาชนพร้อมด้วยนักท่องเที่ยวร่วมพิธีจำนวนมาก

วัตถุประสงค์การจัดงานประเพณีตักบาตรกลางน้ำเพื่อสืบสานประเพณีตักบาตรกลางน้ำ สะท้อนถึงวิถีชีวิตชุมชนลุ่มน้ำภาคกลางที่เลื่อมใสในพุทธศาสนา ที่ยืดถือปฏิบัติสืบเนื่องกันมากว่า 100 ปี ภายในพิธีโดยมีพระสงฆ์สวดเจริญพระพุทธมนต์ ณ บริเวณแพที่จัดไว้กลางแม่น้ำท่าจีน หน้าวัดป่าพฤกษ์ จากนั้นพระสงฆ์ สามเณรจะนั่งเรือพายเป็นขบวนออกมารับบิณฑบาตสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค อาหาร คาว หวาน ข้าวสารอาหารแห้ง จากประชาชนและนักท่องเที่ยว ที่มีจิตศรัทราทำบุญใส่บาตร โดยพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยว พายเรือมาร่วมใส่บาตรแด่พระสงฆ์ สามเณร ส่วนนักท่องเที่ยวอีกส่วนหนึ่งจะมาใส่บาตรที่ท่าน้ำหน้าวัดป่าพฤกษ์

ทั้งนี้เพื่อเป็นการย้อนยุควิถีชีวิตของชาวบ้านสมัยโบราณ ที่อาศัยอยู่สองริมฝั่งแม่น้ำท่าจีน ให้เยาวชนรุ่นหลังได้ชมและศึกษาหาความรู้เพื่อจะได้ช่วยกันอนุรักษ์ประเพณีเก่าแก่อันดีงามนี้เอาไว้ เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชีวิตแห่งสายน้ำ ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวได้พร้อมใจกันแต่งกายชุดไทยย้อนยุคหรือแต่งกายด้วยผ้าไทย และได้ช่วยกันรณรงค์ส่งเสริมให้ชาวบ้านและนักท่องเที่ยว ใช้วัสดุธรรมชาติในการทำบุญตักบาตร เพื่อเป็นการช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด -19 ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

นักท่องเที่ยวและประชาชนซึ่งนอกจากเป็นคนในพื้นที่แล้วยังมีจำนวนมากที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดที่มาร่วมงานประเพณีตักบาตรกลางน้ำครั้งนี้ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ารู้สึกตื่นเต้นบางคนบอกไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนนับเป็นบุญที่ได้มาร่วมทำบุญตักบาตรในครั้งนี้ อย่างไรก็ตามทุกคนที่มาร่วมงานครั้งนี้ต่างสวมใส่แม็สหน้ากาอนามัยกันทุกคน

   ภัทรพล พรมพัก/สุพรรณบุรี / รายงาน

    สาทร คชวงษ์ / บรรณาธิการข่าว

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *