Type to search

ศาสนา ไม่มีหมวดหมู่

เยี่ยมชมโบสถ์แปลก วัดที่ดังอ่างทอง

Share

วัดไผ่หมูขวิดศรัทธาธรรม เลขที่ 47 หมู่ที่ 9 ตำบลยี่ล้น อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย แต่เดิมนั้น ชาวบ้านได้สร้างสำนักปฏิบัติธรรม  ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2534 หลวงพ่อทองใบ ฐิติตโต อดีตเจ้าอาวาสวัดอบทม ได้เดินทางมา ณ ที่แห่งนี้  และได้บอกกับญาติโยมว่า  ที่แห่งนี้เหมาะสม ที่จะสร้างวัด ได้รับการอนุญาตให้สร้างวัด  เมื่อวันที่ 13 พ.ย.2544 และได้ตั้งชื่อตามหมู่บ้านด้วยแรงศรัทธา “วัดไผ่หมูขวิดศรัทธาธรรม” ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นวัดเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2547 มีเนื้อที่จำนวน 8 ไร่ 2 ตารางวา มีธรณีสงฆ์  ตามโฉนดเลขที่ 20422 เนื้อที่ 1 ไร่ ตามมติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 27/ 2544

เสนาสนของวัดมีดังนี้ 1 โบสถ์ 2 หลวงพ่อทันใจ 3 ศาลาการเปรียญ 4 กุฏิสงฆ์ 5 ฌาปนสถาน 6 โรงครัว 7 ห้องน้ำ 8 มีสนามหญ้า โดยมี พระครูวิรุฬห์ธรรมาภิรักษ์  เป็นเจ้าอาวาสในองค์ปัจจุบัน

การสร้างโบสถ์ที่แปลกตาไม่เหมือนที่อื่นๆ โดยเฉพาะผนังโบสถ์ภายนอกทั้ง 4 ด้าน โดยได้นำพิมพ์พระสมเด็จ (พิมพ์สมเด็จพระอรหันต์ ) ขนาดใหญ่ 7 x 10 นิ้ว สีเหลืองทองแปะติดกับผนังโบสถ์อย่างสวยงามและมีจำนวน 1,250 องค์  ส่วนด้านในมีภาพจิตรกรรมเล่าเรื่องราวพุทธประวัติของสัมมาสัมพุทธเจ้า แต่ที่แปลกมีช่องที่ 1 ด้านล่างสุดเข้าประตูโบสถ์จะอยู่ด้านซ้ายที่มีรูปภาพพุหุงชนะมาร นั้น มีการสวมใส่หน้ากากอนามัย และบริเวณฝาผนังบนด้านขวาอีก 1 ช่อง จะเห็นภาพของสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงโอวาทปาฏิโมกข์โดยมีสาวกจำนวน 1,250 รูป มาประชุมพร้อมกันและได้สวมใส่หน้ากากอนามัย ที่ผู้เขียนได้กล่าวตั้งแต่ต้นว่าเป็นโบสถ์ที่แปลกก็ตรงนี้ ซึ่งพระครูวิรุฬห์ธรรมาภิรักษ์ เจ้าอาวาสวัดไผ่หมูขวิดแห่งนี้ ได้กล่าวว่าอาตมาและญาติโยมได้มีจิตศรัทธาร่วมกันสร้างโบสถ์หลังนี้ ด้วยปัจจัยประมาณ 15 ล้านบาท โดยได้ดำเนินก่อสร้างมาตั้งแต่ปี พ.ศ….. จนถึงปัจจุบัน ซึ่งในปีนี้ 2564 อาตมาพร้อมด้วยญาติโยมตั้งใจว่าจะจัดให้มีพิธีผูกพัทธสีมา ฝังลูกนิมิต ในปีนี้แต่ก็เกิดวิกฤติจากการเกิดโรคระบาด (ไวรัสโควิด-19)ขึ้นมา ซึ่งมีผู้คนในโลกนี้ได้รับความเดือดร้อนและถึงกับเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก ซึ่งในอดีตหรือในพุทธกาลสมัยของพระพุทธเจ้าก็เคยมีเรื่องแบบนี้ เกิดโรคระบาดขึ้นเรียกว่า(โรคห่า)มีผู้คนล้มตายเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก พระครูวิรุฬห์ธรรมารักษ์ ยังกล่าวอีกว่าในยุคนี้เช่นกันทางวัดก็ได้สร้างโบสถ์ขึ้นมา พร้อมกับมีเหตุการณ์ดังกล่าว อาตมาก็เลยให้ช่างวาดภาพให้เข้ากับเหตุการณ์ เพื่อเป็นการเตือนความจำ และเพื่อให้สาธุชนทุกผู้ทุกนาม ได้ตระหนักถึงเรื่องการควบคุมตั้งสติ ดูแลป้องกันสังขารให้ดี ให้มีการระมัดระวังอยู่อย่างไม่ประมาท ตามภาพจะเห็นว่า สาวกของพระองค์ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ มีระเบียบวินัยสวมใส่หน้ากากอนามัย ทุกพระองค์

พระครูวิรุฬห์ธรรมาภิรักษ์  ยังกล่าวอีกว่าจังหวัดอ่างทองนั้น เป็นจังหวัดที่มีวัดวาอารามมากมาย เมืองพุทธ ชื่อเสียงขจรกระจาย เลื่องลือพระสมเด็จเกษไชโย หลวงพ่อโตองค์ใหญ่ (วัดไชโยวรวิหาร) และยังมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สุดในโลก พระนอนศักดิ์สิทธิ์ ทั้ง 2 องค์ และเรื่องราวของวีรชน คนแขวงเมืองวิเศษไชยชาญ ในประวัติศาสตร์ ที่สำคัญมีเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงเกษตรกรนานนับชั่วคน คือแม่น้ำเจ้าพระยา อีกหนึ่งสายเลือดก็ไม้แพ้กัน “แม่น้ำน้อย” และแม่น้ำน้อยแห่งนี้ ยังเป็นแม่น้ำที่เล่าเรื่องถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนเป็นอย่างดี อยู่กันอย่างสงบเรียบง่ายมีความสุข  ซึ่งภาพในอดีตกำลังจะหมดและเลือนลางหายไป วันนี้อาตมาได้นำภาพวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนที่อยู่กับแม่น้ำน้อย ในอดีตให้กลับมา ให้ผู้คนในปัจจุบันได้เห็นและรับรู้เรื่องราว โดยนำภาพเก่าในอดีตตามที่จะหามาได้ให้ช่างวาดภาพลงบนโอ่งใบใหญ่ไว้ ในบริเวณวัดเมื่อญาติโยมเข้ามาเยี่ยมชมวัดแห่งนี้ก็จะได้เห็น ภาพในอดีตที่หาชมได้ยาก

ส่วนกำแพงโบสถ์ของวัดแห่งนี้ ก็ดูแปลกกว่าวัดทั่วๆไปในจังหวัดอ่างทอง ถ้าท่านสังเกตบนกำแพงรอบๆโบสถ์แห่งนี้ (ตามภาพ)จะเห็นว่าเป็นรูปหมูป่าสีเงิน สีทองคู่กัน และตรงกลางจะเป็นรูปต้นหรือตอไผ่ ซึ่งผู้คิดและสร้างมีเจตนาให้ทุกคนทุกท่านที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมโบสถ์แห่งนี้เข้าใจได้ว่านี่คือที่มาหรือชื่อของวัด “ไผ่หมูขวิด” รอบๆโบสถ์จะมีรูปหมูเงิน หมูทองจำนวน 96 ตัว

ทีมงาน “รายการจับเข่าคุย” ได้สนธนาธรรมกับหลวงพ่อพระครูวิรุฬห์ธรรมาภิรักษ์  เจ้าอาวาสวัดดังกล่าวอีกหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องในการดำเนินการก่อสร้างโบสถ์หลังนี้ ซึ่งยังไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์เนื่องจากช่วงนี้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโควิด-19 การเดินทาง การจัดกิจกรรมต่างๆของทางวัดก็ต้องหยุดชะงักไป เรื่องการก่อสร้างของทางวัดก็ยังคงดำเนินต่อไป แต่อาจจะล่าช้าไปบ้าง ส่วนญาติโยมที่มีจิตศรัทธาจะร่วมบุญหรือบริจาคก็สามารถทำได้ตามกำลังศรัทธาช่องทางโดยการโอนเงินเข้าบัญชีของวัดดังนี้  บัญชีธนาคาร ธ.ก.ส. สาขาวิเศษชัยชาญ  ชื่อบัญชี วัดไผ่หมูขวิดศรัทธาธรรม บัญชีเลขที่ 012302420255 หรือโทรสอบถามได้ที่  089 204 1468

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *