Type to search

ข่าวทั่วทิศ

แขวงทางหลวงอ่างทอง จัดประชาคมเปิดรับความคิดเห็นของประชาชนเพื่อก่อสร้างถนนทางหลวงหมายเลข3454ท่าช้าง- วิเศษชัยชาญ-หน้าโคก

Share

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น.นายไพบูลย์ ศุภบุญ นายอำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โดยมีนายวิชัย ลิมป์วัฒนชัย นายกเทศมนตรีตำบลศาลเจ้าโรงทอง นายจตุพล เทพมังกร รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 12 สุพรรณบุรี ผู้แทนนายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง และหน่วยงานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี หน่วยงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาวิเศษชัยชาญ ผู้นำท้องที่ ได้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยฯพร้อมด้วยประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ ซึ่งจะได้รับผลกระทบจากการดำเนินการก่อสร้างในครั้งนี้ เข้าร่วมประชุมกว่า 107 คน ณ ห้องประชุมชั้น 3 ของเทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

เนื่องจากแขวงทางหลวงอ่างทอง สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี)กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการพัฒนาทางหลวงหมายเลข 3454 ตอนท่าช้าง-วิเศษชัยชาญ-หน้าโคก ระหว่าง กม.74 +600-กม.77+000 ซึ่งถนนเส้นนี้เดิมเป็น 2 ช่องจราจรมาตรฐานทางชั้น 2 ซึ่งผิวจราจรได้เกิดชำรุดทรุดตัวเสียหายถึงชั้นโครงสร้าง ทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยและเป็นย่านชุมชน มีการสัญจรปริมาณมาก โดยเฉพาะมีแหล่งท่องเที่ยวหลายแห่ง จึงเห็นควรขยาย/ปรับปรุงผิวจราจรและไหล่ทางให้เป็นมาตรฐานชั้นสูง พร้อมทั้งมีการติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวก/ความปลอดภัยต่างๆ ในระยะทาง 2.400 (2 กิโลเมตรกว่าๆ) จุดเริ่มต้นตั้งแต่สี่แยกไฟแดงวิเศษฯ ถึงประมาณปากซอยหน้าวัดสนาม โดยใช้งบประมาณแผ่นดิน ปี 2565 จำนวน 80,000,000 ล้านบาท (แปดสิบล้านบาท)

นายณัฐพร เนียมกลิ่น ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอ่างทอง กล่าวว่า ทางสำนักงานแขวงทางหลวงอ่างทอง ให้ความสำคัญในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเป็นอย่างยิ่ง เพราะการดำเนินงานตามโครงการจะมีประสิทธิภาพ จะต้องดำเนินงานอย่างโปร่งใส ยุติธรรมก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม โดยเปิดโอกาสให้หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ หรือประชาชนทั่วไป ร่วมแสดงความคิดเห็น และเสนอแนะของทุกภาคส่วนไปเป็นข้อมูลในการประกอบเพื่อแก้ไขและปรับปรุง

นายเอนก จันทร์สมบัติ รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอ่างทอง (ฝ่ายปฏิบัติการ)ได้ตอบคำถามและชี้แจงประเด็นต่างๆที่พี่น้องประชาชนได้ซักถามพร้อมทั้งจะประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ตำบลศาลเจ้าโรงทอง และตำบลท่าช้าง อำเภอวิเศษชัยชาญ ให้ได้รับทราบข่าวสารข้อมูลต่างๆ เพื่อป้องกันเหตุผลกระทบจากการดำเนินการก่อสร้างถนนทางหลวงหมายเลข 3454 ให้น้อยที่สุดและทำให้เกิดความเชื่อมั่นในการทำงานของสำนักงานแขวงทางหลวงอ่างทอง

นายสาทร คชวงษ์ / บรรณาธิการข่าว

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *