Type to search

ข่าวภูมิภาค

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางณี ประชุมติดตามสถานการณ์น้ำ และแนวทางการบริหารจัดการน้ำ

Share

วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565 เวลา 15.30 น. นายรมย์รวินท์ กลิ่นศรีสุข ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2,3 และประชาสัมพันธ์โครงการ ประชุมติดตามสถานการณ์น้ำ และแนวทางการบริหารจัดการน้ำ ในเขตพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี ทั้งนี้ได้กำชับให้หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำฯ ตรวจสอบอาคารชลประทาน ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนที่มีบ้านพักอาศัยอยู่บริเวณ สองฝั่งริมแม่น้ำน้อย ให้เฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำ และข้อมูลข่าวสารจากกรมชลประทาน อย่างใกล้ชิด หากประสบปัญหา สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ชลประทาน หรือโทรศัพท์ไปที่สายด่วนกรมชลประทาน ที่หมายเลข 1460 ตลอด 24 ชั่วโมง ณ ห้องประชุมดาวเรือง 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี ตำบลองครักษ์ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *