Type to search

ข่าวท้องถิ่น

โครงการฯจิตอาสา “สร้างรอยยิ้ม” ช่วยเหลือคนพิการ คนด้อยโอกาส

Share

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2563 ทีมงานจิตอาสาสร้างรอยยิ้ม โดยนายสาทร คชวงษ์ บก.นสพ.เอกราชนิวส์/ เจ้าของโครงการจิตอาสา “สร้างรอยยิ้ม” พร้อมด้วยคุณวัชรินทร์ คล้ายแก้ว ร่วมกับคณะแรลลีการกุศลปทุมธานี-อ่างทอง ชมรมตนด้ามขวานและเพื่อนๆ นำโดยคุณวสันต์ ธนโชติกิตติพงศ์ ประธานชมรมฯ ร่วมเดินทางมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับคนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ด้อยโอกาสในโครงการจิตอาสา “สร้างรอยยิ้ม” ประจำเดือน ธันวาคม 2563 ในพื้นที่ตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง จำนวน 10 ราย โดยมีนางสาวสุวรรณ์ แจ่มกระจ่าง รองนายก อบต.สีบัวทองและนางสาวพัสตราภรณ์ พุ่มกล่ำ ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน อบต สีบัวทอง ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการมอบของ ในพื้นที่ตำบลสีบัวทอง

    แนวคิด และวัตถุประสงค์โดยเอาร่างกายสื่อความหมาย  (ยืนเป็นหุ่น) ตั้งแต่วันที่  12  สิงหาคม 2556 ซึ้งนายสาทร คชวงษ์   บรรณาธิการ/เจ้าของหนังสือพิมพ์  เอกราชนิวส์ สื่อท้องถิ่นของจังหวัดอ่างทอง      สำนักงานเลขที่ 52 หมู่ 2 ต.บ่อแร่ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง เอาร่างกายสื่อความหมาย ทำคุณประโยชน์ให้แก่สังคม โดยช่วยเหลือคนพิการ คนด้อยโอกาส โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน หวังเป็นต้นแบบ จิตอาสาฯ อีกรูปแบบหนึ่ง โดยได้ถือเอาวันมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมายุ 83 พรรษา เมื่อวันที่ 12 สิงหาคมเมื่อปี พ.ศ. 2556 เป็นวันเริ่มทำกิจกรรมภายใต้ชื่อโครงการว่า “จิตอาสาระบายอารมณ์ด้วยสี” “จิตอาสาสร้างรอยยิ้ม” (ปัจจุบัน ) ณ พุทธอุทยานมหาราช ต.บ้านใหม่ อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา (หลวงปู่ทวด ) องค์ใหญ่ที่สุดในโลก และในวันมหามงคลวันที่ 12  สิงหาคม 2563 ครบ 7  ปีทำความดีร่วมกันเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ    

   นายสาทร คชวงษ์ เจ้าของโครงการ ฯ กล่าวว่า วิธีการ (แนวคิด )ด้วยการ แต่งกาย  คล้ายทหาร, ตำรวจ, นักรบ , แล้วแต่สถานการณ์ หรือช่วงวันสำคัญต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในขณะนั้น ด้วยวิธีการยืนเป็นหุ่นให้ผู้คนที่มาไหว้พระ หรือมาทำบุญที่มีโอกาสพบเห็น แต่เดิมโดยให้เด็กๆใช้สีระบายตามเสื้อผ้าและร่างกายหุ่น  และถ่ายภาพร่วมกับหุ่น อีกทั้งได้เชิญชวนให้ร่วมกันบริจาคเงินคนละ 1 บาทโดยบอกวัตถุประสงค์ของกิจกรรมที่ทำ เพื่อรวบรวมเงิน และสิ่งของต่างๆที่ได้มาจากการบริจาค และเงินก็จะนำไปซื้อเครื่องอุปโภค บริโภค สิ่งที่จำเป็นที่สุด อาทิ ข้าวสาร น้ำมันพืช น้ำตาล น้ำปลา เครื่องอำนวยความสะดวก สำหรับช่วยเหลือคนพิการอาทิ รถวีลแชร์ ที่นอน เตียง ผ้าแพมเพิส และอุปกรณ์อำนวยความสะดวกของคนพิการ เป็นต้น   

   เพื่อมอบให้กับคนพิการ และผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้  โดยคนพิการเหล่านั้นจะถูกคัดเลือกด้วยตัวผมเอง ด้วยการเริ่มต้นจะลงพื้นที่หลังได้รับแจ้งจะไปเยี่ยมและสำรวจหาข้อมูลของคนป่วย คนพิการ ที่มีคนแจ้งเข้ามาก่อน ขอความช่วยเหลือทุกๆครั้ง เพื่อให้คนในสังคมมีความสุขร่วมกัน และเป็นแบบอย่าง การช่วยเหลือสังคมอีกแบบหนึ่ง ซึ่งไม่หวังสิ่งตอบแทน ด้วยความตั้งใจ คนที่มีความเป็นอยู่อย่างลำบากลำบากได้มีความสุขบ้างและให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมช่วยกันดูแลซึ่งกันและกัน ไม่จำกัดขอบเขตในการช่วยเหลือ แต่เน้นถึงเรื่องการมีส่วนร่วมเป็นหลัก ไม่แบ่งพวก แบ่งฝ่าย ทำให้เกิดความรัก ความสามัคคี เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน อีกทั้งยังเป็นการสอน ให้เด็กและเยาวชนให้รู้จักคุณค่าของเงิน 1 บาทให้รู้จัก อดออม รู้จักประหยัดในการใช้เงินอย่างมีคุณค่า ฉะนั้นจะเห็นว่าเงินจำนวน 1 บาทนี้ซึ่งมีความหมาย มีคุณค่าสำหรับคนจน คนพิการที่เขาไม่มี และลำบาก อีกทั้งยังเป็นการปลุกจิตสำนึกให้ผู้คนได้รู้ถึงเรื่องคุณธรรม จริยธรรม อย่างแท้จริง การให้หรือการแบ่งปันถือว่าเป็นการเสียสละอย่างสูงอีกทั้งเป็นการเริ่มต้นก่อให้เกิดความสามัคคีแบบยั่งยืนและที่สำคัญที่สุดคือ การที่พวกเราช่วยเหลือดูแลคนพิการหรือคนที่ด้อยโอกาสเหล่านี้ ถือว่าเป็นการทำบุญ ทำความดี ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องจากขณะนี้มีผู้ขอรับความช่วยเหลือในโครงการนี้ฯแบบยั่งยืนรวม 100 รายแล้วในขณะนี้ทั้ง 7 อำเภอของจังหวัดอ่างทอง ขณะนี้โครงการจิตอาสา “สร้างรอยยิ้ม” จัดกิจกรรมในวันหยุดสุดสัปดาห์ หรือวันสำคัญๆทางพุทธศาสนา วันนักขัตฤกษ์ เป็นประจำ ที่พุทธอุทยานมหาราช (หลวงปู่ทวดองค์ใหญ่ที่สุดในโลก ) ต.บ้านใหม่ อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา รวม 1,114 ครั้ง พร้อมทั้งได้มอบสิ่งของช่วยเหลือคนพิการ คนด้อยโอกาส ในจังหวัดอ่างทอง ไปแล้ว รวม 88  ครั้ง 

   นายสาทร คชวงษ์ บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ เอกราชนิวส์ สื่อท้องถิ่นจังหวัดอ่างทองยังกล่าวอีกว่า 7 ปี ที่ยืนเป็นหุ่นและหารายได้จากการรับบริจาคส่วนใหญ่มาจากจุดหลักที่พุทธอุทยานมหาราช หรือที่ตลาดหลวงปู่ทวด ในปัจจุบันนี้โดยได้รับการสนับสนุน อนุเคราะห์ ให้ใช้สถานที่ในการจัดกิจกรรมเป็นอย่างดี คือคุณวัชรพงศ์ ระดมสิทธิพัฒน์ (อุ๊ ) กรุงสยาม ซึ่งท่านเป็นประธานมูลนิธิหลวงปู่ทวด บ้านใหม่ อ.มหาราช จ.อยุธยา และนายวีรวุร์ทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยคุณนาย ทักษณิภร สนับสนุนเงินส่วนตัวของท่านมอบให้กับโครงการดังกล่าวนี้เดือนละ2,000บาท น้ำดื่มได้รับการสนับสนุน  เล้งเฮง อกรีฟู้ดส์ จำกัด มอบน้ำดื่มเดือนละ 10 โหล ครอบครัวอ่ำตระกูลมอบเงินเดือนละ 2,000 บาท โครงการนี้ได้สร้างกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นแบบอย่างแก่เด็ก และเยาวชนเพื่อเอาไปต่อยอด ทำกิจกรรมเพื่อสังคมในหลายๆพื้นที่ และจังหวัดอื่นๆต่อไป จึงฝากวอนถึงคนใจดี คนใจบุญ มาร่วมสร้างคุณธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมอย่างถาวรด้วยการเริ่มต้นจากที่ตัวเราก่อนคือการเป็นผู้ให้ หรือการเสียสละเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เด็กและเยาวชน จึงขอเชิญชวนทุกๆท่าน หรือท่านใดที่มีความประสงค์จะช่วยเหลือในการขับเคลื่อนโครงการดี ๆด้วยการร่วมใจกันบริจาคเงินหรือสิ่งของ เสื้อผ้า เครื่องอำนวยความสะดวกของคนพิการ ก็ยินดี สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ นายสาทร คชวงษ์ โทร 035 94112 หรือ 0861681955 แฟ็กซ์ 035 94112 หรือติดตามรายละเอียดได้ที่เฟสบุ๊ค นายสาทร คชวงษ์

E mail : akekarachnews@hotmail.com สามารถโอนเงินเข้าสมทบช่วยเหลือคนละ 1  บาท (หนึ่งบาท ) เข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขา บิ๊กซี อ่างทอง ชื่อ นายสาทร คชวงษ์ บัญชีเลขที่ 368 700653 0

ภาพข่าว/สาทร คชวงษ์ รายงาน