Type to search

ข่าวภูมิภาค

โรงพยาบาลแสวงหาจัดโครงการพัฒนาระบบการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน ประจำปี 2567

Share

วันนี้ที่ 5 เมษายน 67 เวลา 13.00 น. นายนรินทร์ อร่ามโชติ นายอำเภอแสวงหา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาระบบการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน ของโรงพยาบาลแสวงหา จังหวัดอ่างทอง โดยมี นายแพทย์ศรัณย์ชล ปาริฉัตรจิรภาส ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแสวงหา กล่าวรายงานของโครงการฯ

มีผู้บริหารท้องถิ่นประกอบด้วยเทศบาลตำบลจำนวน 2 แห่งได้แก่เทศบาลตำบลแสวงหา และเทศบาลตำบลเพรชเมืองทอง รวมทั้งองค์การบริหารส่วนตำบลอีก 6 แห่ง สาธารณสุขอำเภอแสวงหา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั้ง 7แห่งเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.แสวงหา มูลนิธิร่วมกตัญญู และแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาระบบการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน โรงพยาบาลแสวงหา ประจำปี2567 ในครั้งนี้

ในรูปแบบจำลองเหตุการณ์อุบัติเหตุรถยนต์กระบะที่มีผู้โดยสารนั่งกระบะรถยนต์มาด้วย ชนกับรถจักรยานยนต์ มีการเกิดไฟรุกเนื่องจากรถคันดังกล่าวเติมเชื้อเพลิงด้วยแก๊ส มีผู้เสียชีวิต 1 ราย บาดเจ็บสาหัสเป็นจำนวนมาก  บริเวณถนนทางหลวงอ่างทอง – โพธิ์ทองแสวงหา ณ จุดตลาดชุมชนหุ่นนายพราน ตำบลศรีพราน อำเภอแสวงหา

โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์

1)เพื่อให้โรงพยาบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกิดความตระหนักในการร่วมใจพัฒนาระบบการรักษาพยาบาลฉุกเฉินให้มีคุณภาพ 2) เพื่อพัฒนาความรู้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแสวงหา เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแสวงหา เจ้าหน้าที่ตำรวจ และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลของอำเภอแสวงหา ในเรื่อง การช่วยพื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน การใช้เครื่อง AED ได้อย่างถูกต้อง 3)เพื่อพัฒนาความรู้อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์อำเภอแสวงหา ในเรื่องการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานการใช้เครื่อง AED การคัดแยก การปฐมพยาบาลเบื้องตัน ณ จุดเกิดเหตุ การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง 4)เพื่อพัฒนาความรู้พยาบาลโรงพยาบาลแสวงหา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล,อำเภอแสวงหา ในเรื่อง การช่วยฟื้นคืนชีพ ขั้นสูง การใช้เครื่อง AED ได้อย่างถูกต้องเพื่อให้หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินทุกระดับของอำเภอแสวงหาปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐาน เพื่อเตรียมความพร้อมด้านบริหารจัดการและการให้บริการเมื่อเกิดสาธารณภัย เพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานเป็นทีมและการประสานงานกับหน่วยงานภายนอกเพื่อให้ประชาชนได้รู้จักการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินมากขึ้น และเรียกใช้บริการได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

สาทร คชวงษ์ / บรรณาธิการข่าว

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *