Type to search

กีฬา

โรงเรียนดังอ่างทอง ร่วมกับ สโมสรโรตารีกรุงเทพพัฒนาการ จัดกิจกรรม Empowering Girlให้ความรู้เพื่อเสริมทักษะนักเรียนหญิงด้วยศิลปะการป้องกันตัว

Share

เมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ.2565  รศ.ดร.เสาวลักษณ์ รัตนวิชช์ สโมสรโรตารีกรุงเทพพัฒนาการ เป็นประธานเปิดกิจกรรม Empowering Girl การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมทักษะนักเรียนหญิงด้วยศิลปะการป้องกันตัวโดยมีวิทยากรให้ความรู้และเชิงปฎิบัติ (สอน) กับผู้มีความรู้ ณ โรงเรียนวัดลิ้นทอง (จอมวิสิษฐ์ราษฎร์บำรุง) อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง

นางวีดารัตน์ พานทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลิ้นทอง (จอมวิสิษฐ์ราษฎร์บำรุง) กล่าวว่า ครั้งนี้ โรงเรียนวัดลิ้นทอง (จอมวิสิษฐ์ราษฎร์บำรุง) ร่วมกับ สโมสรโรตารีกรุงเทพพัฒนาการ  ได้จัดกิจกรรม Empowering Girl  เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมทักษะให้กับนักเรียนหญิงด้วยศิลปะการป้องกันตัว โดยเน้นที่นักเรียนหญิงเพราะต้องการสร้างภาวะผู้นำให้นักเรียนหญิง สร้างวิสัยทัศน์ให้เป็นผู้ฉลาดรู้ ฉลาดคิด และเท่าทันการเปลี่ยนแปลง สร้างความแข็งแกร่งให้ร่างกาย มีไหวพริบ ปฏิภาณในการดูแลปกป้องเกียรติของสตรี ฝึกระเบียบวินัย ฝึกทักษะความคิดในหมู่สตรี โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากหลายหน่วย ได้แก่ สโมสรโรตารีกรุงเทพพัฒนาการ การอบรมศิลปะการป้องกันตัว แม่ไม้มวยไทย โดยค่ายมวยศิษย์ครูเสือ และ กิจกรรมศิลปะป้องกันตัว โดย สถานีตำรวจภูธรเมืองอ่างทอง โดยนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการนี้ จะได้เรียนรู้การป้องกันตนเองให้พ้นภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้

ภาพข่าว / พระนาย วีชัยดิษฐ

นายสาทร คชวงษ์ / บรรณาธิการข่าว

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *