Type to search

ข่าวภูมิภาค

Share

ตำรวจภูธรภาค 7 จัดพิธี รดน้ำขอพรจากผู้บังคับบัญชา เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ (ปีใหม่ไทย) ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2566 เวลา 11.00 น. พล.ต.ท.ธนายุตม์  วุฒิจรัสธำรงค์ ผบช.ภ.7 เป็นประธาน

“พิธีสรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้บังคับบัญชา เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2566”โดยมี

พล.ต.ท.วรายุทธ  สุขวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ตร. พล.ต.ท.บุญญฤทธิ์  รอดมา ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ตร. พล.ต.ต.วัฒนา  ยี่จีน รอง ผบช.ภ.7 พล.ต.ต.ชมชวิณ  ปุระธนานนท์ รอง ผบช.ภ.7 ผบก. ในสังกัด ภ.7 และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ภ.7 เข้าร่วมกิจกรรม

ณ ห้องประชุมเสสะเวช ตำรวจภูธรภาค 7 ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม

ภาพข่าว / พ.ต.ท.ปรีชา อับดุลเลาะห์

สาทร คชวงษ์ / บรรณาธิการข่าว

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *