Type to search

ข่าวภูมิภาค

PEA Kick off โครงการ “ติดตั้ง อี-มิเตอร์ เพื่อความปลอดภัยและสร้างความสว่างไสว” ในพื้นที่ตำบลชีน้ำร้าย สิงห์บุรี

Share

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ดร.มงคล ตรีกิจจานนท์ รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นประธาน Kick off โครงการ “ติดตั้ง อี-มิเตอร์ เพื่อความปลอดภัยและสร้างความสว่างไสวในอนาคต” ของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทยมอบให้ประชาชน ประจำปี 2567 โดยมีนายวราดิศร อ่อนนุช รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารและพนักงาน ร่วมพิธี ณ หมู่ 5 ตำบลชีน้ำร้าย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

สืบเนื่องจากปลายปี 2566 เกิดฝนตกหนักและเกิดอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้อง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ต้องยกระดับมิเตอร์ให้พ้นจากระดับน้ำท่วมเพื่อความปลอดภัย ประกอบกับกระทรวงมหาดไทยให้หน่วยงานในสังกัดจัดทำโครงการของขวัญปีใหม่มอบให้ประชาชน ประจำปี 2567 PEA เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทยได้นำเสนอโครงการ “ติดตั้ง อี-มิเตอร์ เพื่อความปลอดภัยและสร้างความสว่างไสวในอนาคต” เพื่อให้ประชาชนใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย โดยให้ความสำคัญกับผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีรายได้น้อยเป็นอันดับแรกและเป็นพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก เพื่อดำเนินการยกระดับความสูงของมิเตอร์ เปลี่ยนมิเตอร์จานหมุนเป็น อี-มิเตอร์ และปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในครัวเรือนโดยติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่ว (RCD , RCBO) รวมถึง เปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้า และสายไฟฟ้าภายในบ้านที่ชำรุด

PEA ดำเนินการสำรวจพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากและมีเป้าหมายดำเนินการตามโครงการฯ ดังกล่าวทั่วประเทศไม่ต่ำกว่า 500 ครัวเรือน ในวันนี้ PEA เริ่ม Kick Off ที่ตำบลชีน้ำร้าย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี เป็นที่แรก และจะดำเนินการแล้วเสร็จทั้งโครงการภายในเดือนมิถุนายน 2567

สาทร คชวงษ์ / บรรณาธิการข่าว

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *