Type to search

ข่าวทั่วทิศ

กรมทางหลวงกระทรวงคมนาคม จัดเวทีรับฟังแสดงความคิดเห็นประเมินผลกระทบ การก่อสร้างถนนเลี่ยงเมืองอ่างทอง ครั้งที่ 1

Share

กรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงอ่างทอง เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างถนนเลี่ยงเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารโครงการ โดยเฉพาะความเป็นมาของโครงการ กลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องจะได้รับทราบ ซึ่งโครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง มีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณสามแยกป่างิ้ว ซึ่งเป็นจุดตัดของทางหลวงหมายเลข 3195 กับทางหลวงหมายเลข 3064 และสิ้นสุดโครงการบริเวณจุดบรรจบทางหลวงหมายเลข 32 บริเวณ กม.55 + 100 รวมระยะทาง 6.043 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดอ่างทอง 1 อำเภอ 4 ตำบล 7 หมู่บ้าน

โดยมีนายปริญญา เขมะชิต ปลัดจังหวัดอ่างทองเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ โดยมีนายณัฐพร เนียมกลิ่น ผอ.แขวงทางหลวงอ่างทองกล่าวรายงานต่อท่านประธานในพิธี มีนายศักดิ์สิริ สรรพสิริโสภณ  ผู้จัดการโครงการ/วิศวกรงานทาง นายนคร ศรีธิวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญการสิ่งแวดล้อม ของบริษัท เทสโก้ จำกัด บรรยายผลของการศึกษาโครงการและพร้อมรับฟังความคิดเห็น และตอบข้อซักถามของพี่น้องประชาชน  ณ ห้องประชุมชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง เมื่อเวลา 9.00 น วันที่ 9 เม.ย. 64

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *