Type to search

การศึกษา

กรมพลศึกษาทิ้งงาน งบ 13 ล้านบาทที่อ่างทอง

Share

จากการที่หนังสือพิมพ์ เอกราชนิวส์ สื่อท้องถิ่นของจังหวัดอ่างทอง จับประเด็นและทำข่าว กว่า 1 ปีที่ผ่านมาตามข่าวสืบเนื่องมาจากกรมพลศึกษามีโครงการจัดสร้างสนามกีฬาให้ท้องถิ่นทั่วประเทศ จังหวัดอ่างทองก็ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อก่อสร้างสนามกีฬาเช่นกัน โดยสร้างแล้วเสร็จผู้รับเหมาส่งมอบงานกับจังหวัดมานานกว่า 3  ปีแล้วจะไม่มีความคืบหน้าเพื่อส่งมอบให้กับท้องถิ่นแต่ประการใด ในขณะนี้ หน่วยงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทองจะจัดประชุมหารือ หาทางออกให้กับโครงการนี้อย่างไร…? โดยจะเรียนเชิญ นายภราดร ปริศนานันทกุล ส.ส.อ่างทอง มาเป็นประธานการประชุม ตามวันเวลาดังกล่าว

Trending & Hot